Škola: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno

Rok: 2013

Typ programu: Občanské vzdělávání seniorů

Název programu: Informovaný senior

Adresa: Čichnova 23, 623 00 Brno


Obsah vzdělávání je zaměřen na informační technologie a finanční gramotnost. Vzdělávání je rozděleno celkem do 6 modulů. Každý modul má v sobě zahrnutou teoretickou a praktickou část. Cílem je, aby účastníci počítačových kursů svoji dovednost v ovládání PC zvýšili, u finanční gramotnosti zase získali nové důležité informace o nabídce trhu a dokázali s těmito informace sebevědoměji pracovat ve svůj prospěch, s ohledem na své potřeby.