Škola: Základní škola Velvary

Rok: 2014

Typ programu: Občanské vzdělávání

Název programu: Stárnutí ve zdraví a aktivitě

Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary


Účastníci vzdělávacího programu získají dovednosti k využívání metod pro aktivizaci paměti při řešení problémů v každodenním životě, jednoduché cviky k udržení/zlepšení tělesné kondice, osvojí si používání internetu k získávání informacía komunikaci, ověří si, že spolupráce mezi generacemi je možná a přínosná, že každý jednotlivec se spolupodílí na vytváření vztahů a jejich kultivaci.