Škola: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická

Rok: 2014

Typ programu: Zájmové vzdělávání, občanské vzdělávání

Název programu: Vzpomínáním za poznáním

Adresa: Karlovarská 99, Plzeň, 323 00


Program je zaměřen na otázky porozumění a hlavně dorozumění mezi různými generačními skupinami, a to z hlediska různosti generačních hodnot a postojů, se kterými jsou obě generace konfrontovány, ale vzájemně vůči nim nejsou vnímaví. Jako jeden z dalších aspektů je i akceptace jiných norem, pohledů na stejné věci, pochopení vnímání času, seznámení se se změnami v hierarchii hodnot.