Škola: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu

Rok: 2015

Typ programu: Občanské vzdělávání

Název programu: Cestování pro seniory

Adresa: Senovážné náměstí 12, 370 01 České Budějovice


Program spadá do oblasti občanského vzdělávání seniorů, je vytvořen jako modulový, založen na principech aktivního učení a mezigeneračního učení ob generaci a na přístupu mezigeneračního sdílení - během programu jsou vytvářeny příležitosti k vzájemnému učení obou generací a společnému učení. Účastníci vzdělávacího programu se budou  orientovat v problematice cestovního ruchu, porozumění mladé generaci, sobě a navzájem a toleranci.