Škola: Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl

Rok: 2016

Typ programu: Zájmové vzdělávání (?)

Název programu: Babičko a dědečku pojď si se mnou hrát!

Adresa: Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl


Program je zaměřen na proškolení účastníků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany při volnočasových aktivitách s dětmi mladšího věku, získají rovněž znalosti a dovednosti v oblasti poskytování první pomoci a prevence úrazů u dětí mladšího školního věku, získají také přehled o základních dramatických metodách a technikách a možnostech jejich uplatňování při práci s dětmi. Předpokládá se aktivní zapojení účastníků/seniorů tak, aby si nabízené aktivity sami vyzkoušeli, zdokonalili tak svéosobnostně-sociální dovednosti, metody mezigenračního soužití, výrvarné a dramatické činnosti, pohybové a hudební aktivity, hry zaměřené an logické aktivity, literární a environmentální výchovu.