Škola: Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, příspěvková organizace

Rok: 2013

Typ programu: Zájmové vzdělávání seniorů a mládeže

Název programu: Ovocnář

Adresa: Českolipská 123, 405 02 Děčín - Libverda


Vzdělávací program tvoří 3 povinné moduly (Výsadba ovocných dřevin, Řez ovocných dřevin a Sklizeň a zpracování ovoce) a 1 volitelný modul (Hnojení a chemická ochrana ovocných dřevin). Obsahem vzdělávání je praktický nácvik manuálních dovedností z oblasti výsadby ovocných dřevin, jejich řezu, sklizni ovoce a následném zpracování a uskladnění. Volitelně je vzdělávání rozšířeno o témata identifikace chorob a škůdců, ochraně, výživě ovocných dřevin.