Škola: Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje

Rok: 2016

Typ programu: Zájmové - vztahující se k pěstování zájmů (rukodělných, uměleckých, pohybových aj.)

Název programu: Aktivní trávení volného času seniorů s vnoučaty

Adresa: Rooseveltova 79, 779 00 Olomouc


Vzdělávání seniorů je vedeno podle současných poznatků gerontagogiky. Mezigenerační učení přináší v daném programu efekty učení i efekty sociální – podporuje vytváření podmínek pro generační kohezi ve společnosti, může působit i jako prevence antiageismu. Jednotlivé aktivity lze uplatňovat při výchově svých vnoučat při volnočasových, zájmových aktivitách, které přenesou i na další osoby či skupiny osob.