Škola: Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace

Rok: 2016

Typ programu: Zájmové vzdělávání

Název programu: Terapie zahradou

Adresa: Žákovská 288/20, 709 00 Ostrava - Hulváky


Program je založen na společném vzdělávání účastníků formou mezigeneračního učení dvou věkově vzdálených generací i na vlastní aktivitě jednotlivce a odpovědnosti za vlastní posun v učení a provedení praktického úkolu na základě zkušeností. Vzdělávání směřuje také k aktivnímu prožívání a utváření si pozitivního a osobního vztahu k přírodě, k povzbuzení a kreativní činnosti účastníků.