Škola: Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim

Rok: 2017

Typ programu: Občanské vzdělávání

Název programu: Ochrana (nejen) duševního zdraví seniora

Adresa: Poděbradova 336, 537 01 Chrudim


Program používá nácvik postupu řešení konkrétních problémů a nácvik chování v oblastech ochrany duševního zdraví – ochrana proti esoterismu, sektám, práva spotřebitelů, akutní zdravotní stavy. Součástí přednášek je hraní rolí a řešení navozených situací – simulační metody.