Škola: Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o.

Rok: 2017

Typ programu: zájmové – ochrana před ohrožením občanské - sport

Název programu: Prevence a sebeobrana

Adresa: Jaselská 832, 753 01 Hranice


Program je založen na společném hledání řešení reálných situací, které mohou v životě seniorů i dětí nastat, nácviku chování a řešení konkrétních problémů reálného života. Důraz je kladen na vzdělávání v oblasti tělesné kultury se specifickým zaměřením na praktické dovednosti v základních sebeobranných technikách.