Škola: Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Rok: 2017

Typ programu: Zájmové vzdělávání

Název programu: Slavnostní příležitosti – příprava pokrmů studené kuchyně

Adresa: Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž


Cílem programu je vést účastníky k samostatné práci, využívali znalosti z estetiky při expedici pokrmů, hospodárně zacházeli s potravinami a získali povědomí o ekologickém chování, poskytnout účastníkům poznatky a vědomosti o přípravě, úpravě a zpracování surovin a potravin. Účastníci jsou vedeni k osvojování zásad přípravy pokrmů a jejich expedice, k hospodárnému využívání potravin, upevnění znalostí o dodržování hygienických, ekologických a bezpečnostních pravidel a předpisů, které souvisí se zpracováním surovin.