Škola: AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o.

Rok: 2018

Typ programu: Zájmové vzdělávání

Název programu: Tvoříme společně

Adresa: Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava


Program je zaměřených na estetiku, kresbu a komorní grafiku. Obsahem vzdělávacího programu je zájmové vzdělávání v oblasti umělecké tvorby. Vzdělávání je založeno na principech aktivního učení v podobě získávání odborných znalostí a dovedností z umělecké oblasti a na mezigeneračním učení.