Škola: Gymnázium Děčín

Rok: 2018

Typ programu: Zájmové vzdělávání, občanské vzdělávání

Název programu: Hudba kolem nás

Adresa: Komenského nám. 340/4, 405 02 Děčín 1


Program je založen na společných prožitcích seniorů a mladé generace v rámci skupinové práce, je založen na vlastní aktivitě, řešení navozených situací (prvky dramatické výchovy, pohybové výchovy, kooperativního učení, zážitkové pedagogiky), závěrem je společné vystoupení.