Škola: Odborná střední škola podnikatelská Kolín s.r.o.

Rok: 2013

Typ programu: 1. kvalifikační prohlubující 2. občanské 3. zájmové

Název programu: Tvorba vzdělávacích modulů pro seniory a jejich následné ověření formou kurzů

Adresa: U Křižovatky 262, 280 02 Kolín 4


Program je určen především seniorům, společně se v něm ale vzdělávají odlišné generace. Je založen na principech aktivního učení a mezigeneračního učení a na přístupu mezigeneračního sdílení. Je založen na kooperativním učení, je nutná hodně blízká spolupráce (psychická připravenost ke spolupráci).