29-006-E Porážení, jatečné opracování a porcování králíků