otazka.jpg Proč je v projektu 325 škol ?
Počet vychází z finančních možností projektu a souvisejícím cílem pokrýt plošně celou ČR a jednotlivé kraje podle rozlohy a lidnatosti.

otazka.jpg Jaké jsou cílové skupiny projektu, resp. OP VK?
Projekt UNIV 2 KRAJE je realizován v rámci oblasti podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Podle Prováděcího dokumentu k OP VK a průběžné výzvy je definovaná cílová skupina jako lektoři, pracovníci vzdělávacích institucí a účastníci dalšího vzdělávání. Dle popisu projektové dokumentace je stanovena cílová skupina na pracovníky vzdělávacích institucí a účastníky dalšího vzdělávání.

otazka.jpg Na jakou věkovou kategorii jsou vzdělávací programy v projektu zaměřeny?
Vzdělávací programy jsou zaměřeny na věkovou kategorii 18 – 64 let.

otazka.jpg Může být vzdělávací program udělán jako rekvalifikace?
Ano, na základě domluvy s Úřadem práce.

otazka.jpg Kdy a jak dlouho se budou tvořit programy?
Programy dalšího vzdělávání se budou tvořit ve třech vlnách. První vlna duben 2010 až březen 2011, druhá vlna duben 2011 až březen 2012 a třetí vlna září 2011 až červen 2012. Pilotní ověřování bude v první a druhé vlně. Minimálně u 25 programů dalšího vzdělávání ještě v roce 2010.

otazka.jpg Co je pilotní ověřování?
Odučení celého vzdělávacího programu nebo jeho části za účelem zjištění jeho kvality před jeho reálným nasazením do nabídky vzdělávací instituce.

otazka.jpg Předcházel nabídce oborů průzkum zájemců o předpokládaný obor?
Tazatel měl pravděpodobně na mysli, zda byla provedena analýza poptávky po dalším vzdělávání obecně. Program dalšího vzdělávání musí reagovat velmi rychle na místní potřeby trhu práce. To může realisticky udělat pouze někdo, kdo zná místní prostřední a poslední vývoj – a to je škola.

otazka.jpg Jsou zaměstnavatelé nějak motivovaní, aby si pro uspokojení svých vzdělávacích potřeb vybírali raději školy? (ve významu dostanou-li od UNIV něco nebo třeba od státu daňové úlevy...) + pobídka, abychom zaměstnavatele zkusili v tomto smyslu motivovat.
Od projektu UNIV 2 KRAJE  a ani od státu žádnou daňovou úlevu nebo pobídku motivující k upřednostnění škol zaměstnavatelé nedostanou. Tuto systémovou záležitost nemůže projekt ovlivnit.

otazka.jpg Bude mediální kampaň směřována i na Úřady práce?
Mediální (propagační) kampaň směřuje především k občanům. S úřady práce, zaměstnavateli a dalšími sociálními partnery by měli komunikovat především metodici krajů, mentoři krajů, mentoři škol a metodici celoživotního učení. Úřady práce a zaměstnavatelé budou zváni na projektové konference v jednotlivých krajích.