Operační program: Vzdělávání pro konkurence schopnost (OP VK)

Název projektu: UNIV 2 KRAJE - Proměna středních škol v centra celoživotního učení

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.00/11.0001

Typ projektu: Individuální projekt národní (IPn)

Číslo prioritní osy: 7.3

Datum zahájení realizace projektu: 1. 8. 2009

Datum ukončení realizace projektu: 31. 8. 2013