Projekt UNIV 3 se oproti předchozím projektům, které byly zaměřeny na přeměnu škol v centra celoživotního učení, věnoval propojení rekvalifikace s tzv. "procesem uznávání" dovedností a znalostí zájemců o rekvalifikaci. Vytvářením oficiálních standardů k tomu, aby tyto kompetence v profesních (dříve dílčích) kvalifikacích mohly být oficiálně zhodnoceny a uznány umožňuje Zákon č. 179/2006 Sb. Projekt UNIV 3 se řídil také koaliční smlouvou, konkrétně kapitolou č. 7 - Kvalitní a dostupné vzdělání, podpora vědy a výzkumu, kultury a sportu.