Operační program: Vzdělávání pro konkurence schopnost (OP VK)

Název projektu: UNIV - Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení

v sítích škol poskytujících vzdělávací služby dospělým

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.00/11.0001

Typ projektu: Individuální projekt národní (IPn)

Číslo prioritní osy: 7.3

Datum zahájení realizace projektu: 19. 08. 2005

Datum ukončení realizace projektu: 31. 07. 2008