Projekt měl významně přispět k realizaci záměrů MŠMT schválených vládou ČR, které byly obsaženy v Akčním plánu podpory odborného vzdělávání (část 5.5 Podpora dalšího vzdělávání) a Strategii celoživotního učení ČR (část 3.3 Návrh opatření na podporu rozvoje celoživotního učení). Cílem projektu UNIV 2 KRAJE byla proměna středních (především odborných) škol v otevřené instituce, centra celoživotního učení, která budou aktivně naplňovat koncept celoživotního učení.

Projekt UNIV 2 KRAJE navazoval na projekt UNIV (Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé) realizovaný v letech 2005 až 2008. Uvedený projekt probíhal v šesti krajích ČR (Jihočeském, Karlovarském, Pardubickém, Olomouckém, Ústeckém a Zlínském), v každém kraji bylo zapojeno 11 škol. Projekt přinesl řadu zkušeností – např.: