Za obecnými principy řešení projektů UNIV viděli jejich řešitelé nejen celkový efekt pro trh práce a pro zvyšování pozice ČR na evropském trhu vzdělávání, ale také jednotlivé lidské osudy. Další vzdělávání umožňuje kvalitní návrat na trh práce mnoha lidem, kteří v mládí z různých důvodů vypadli ze systému vzdělávání, kteří museli opustit svoji profesi z rodinných či zdravotních důvodů, anebo ve svém regionu ztratili uplatnění a hledali např. i v pozdějším věku zcela novou profesní kariéru a cestu do dalšího života. Zaznamenávání příkladů dobré praxe škol zároveň umožňovalo učitelům vyměňovat si zkušenosti a prezentovat svoji činnost. Příklady dobré praxe byly ideálním zdroje inspirace pro řešitele projektu i pro jeho koncové klienty.

V projektu UNIV 3 vycházely příklady dobré praxe z konkrétních projektových činností. Ukazují mj.:

Příklady dobré praxe si můžete stáhnout zde.


Příklady dobré praxe

Rekvalifikační kurz Sýrař   aneb Víš, co jíš? Nevíš? U nás se to naučíš!
19. 04. 2015

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská v Kroměříži je monotypní polyfunkční odborná škola nabízející maturitní, vyšší odborné i bakalářské studium profilované do oblasti potravinářství, a to jak do výroby bezpečných…