Obecný cíl projektu: proměna středních škol z institucí poskytujících počáteční vzdělávání v centra naplňující koncept celoživotního učení.

Dílčí cíl 1:

Vytvořit a rozvíjet sítě škol naplňujících koncept celoživotního učení:

Dílčí cíl 2:

Rozšířit nabídku dalšího vzdělávání na středních školách zapojených do projektu: