Operační program: Vzdělávání pro konkurence schopnost (OP VK)

Název projektu: UNIV 3 - Podpora procesů uznávání

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.00/36.0001

Typ projektu: Individuální projekt národní (IPn)

Číslo prioritní osy: 7.3

Datum zahájení realizace projektu: 1. 2. 2012

Datum ukončení realizace projektu: 31. 10. 2014