Jiří už nechce zpět za brány věznice
16. 06. 2015

Odsouzený Jiří se narodil v roce 1991 do velmi početné a rozvětvené rodiny. Jeho otec je s malými přestávkami neustále ve výkonu trestu, ať již za majetkovou či násilnou trestnou činnost. Matka se „snaží uživit“ početnou rodinu, která čítá kromě…

Hodně štěstí na tvé cestě, Pavle…!
15. 06. 2015

Odsouzený Pavel se narodil v roce 1992. Do svých šesti let byl vychováván spolu s bratrem v běžné funkční rodině. Po rozvodu rodičů byli rozhodnutím soudu oba bratři svěřeni do výchovy otci. Matka v této době totiž začala nadměrně holdovat alkoholu,…

Jana a přínosný kurz Asistentka
14. 06. 2015

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou je jedinou střední školou v mikroregionu Ledečsko. Jak je patrno již z názvu, škola poskytuje střední vzdělávání v široké oblasti, počínaje všeobecným gymnaziálním vzděláváním…

Za barem dnes umíchá cokoliv
13. 06. 2015

Iveta se vyučila v oboru Příprava pokrmů a odívání. Ve školním roce 2011/2012 nastoupila na studijní obor Podnikání (dálková forma studia) na Hotelové škole v Třebíči. V té době pracovala jako servírka. Hlavním důvodem pro její účast v pilotním…

Díky kurzu do rodinné firmy
12. 06. 2015

Petr v počátečním vzdělávání absolvoval učební obor Zedník - obkladač a úspěšně ho ukončil závěrečnou zkouškou. Poté nastoupil do nástavbového studia oboru Stavební provoz. Po absolvování prvního pololetí ukončil na vlastní žádost…