Projekt UNIV 3 navázal na projekty UNIV a UNIV 2 KRAJE a propojil rekvalifikace s tzv. „procesem uznávání“ znalostí a dovedností zájemců o rekvalifikace.

Projekt UNIV 3 podporoval nabídku DV, zejména kvalifikací,  a proces uznávání výsledků předchozího učení:

Tvorbou programů DV podle standardů NSK a vyhlášky č. 176/2009 Sb. Vytvořil 419 modulově uspořádaných programů DV podle standardů NSK, které po ukončení projektu slouží všem subjektům realizujícím DV. Programy DV zpřehlednily průběh akreditací a podpořily využívání procesu uznávání výsledků  předchozího učení.

Ověřováním procesů uznávání podle zákona č. 179/2006 Sb. 917 ověřování procesu uznávání realizovaných v projektu slouží jako zpětná vazba pro tvůrce standardů NSK (dotváření či úprava standardů).  Byly   zkvalitněny procesy uznávání systematickou přípravou pracovníků. Staly se východiskem pro přípravu metodik pro realizaci uznávání  pro ÚP.

Modernizací procesu akreditací rekvalifikací - vedle inovace či vytvoření metodik potřebných pro akreditaci rekvalifikačních programů a jejich  kontrolu byl v projektu vytvořen elektronický systém pro přijímání žádostí o akreditace rekvalifikací. Novinkou bylo při tom zapojení soukromých vzdělávacích institucí a agentur, které se školami začaly v projektu spolupracovat a některé vytvořené programy pilotně ověřily. 

Aktivity realizované v projektu UNIV 3 tedy směřovaly k systémovému rozvoji dalšího vzdělávání v ČR mimo jiné tím, že ověřily, a tím uvedly do života zatím ne příliš rozšířené přístupy uznávání (viz zákon č. 179/2006 Sb.).