Nezbytnou součástí řešení projektů UNIV byly od počátku setkání jeho řešitelů na platformě projektových seminářů a konferencí. Tato fóra byla v úvodních projektech UNIV a UNIV 2 KRAJE realizována na principu regionálního členění projektů. Stala se od úvodní fáze mimořádně platnými pro výměnu zkušeností, pojmenování i řešení nabíhajících problémů i pro prezentaci nejlepších příkladů z praxe projektu. Konference se staly nenahraditelnou platformou pro osobní setkání a vzájemnou komunikaci řešitelů projektu, vedení škol i členů školních projektových týmů, zástupců regionálních sociálních partnerů (zaměstnavatelů, krajských úřadů, Úřadu práce, regionálních Hospodářských komor a dalších) i představitelů ministerstev a dalších institucí.

V projektu UNIV 3 kladly projektové tematické konference velký důraz na praktický ráz projektu a stávaly se pracovními setkáními, často s méně formální atmosférou. Účastníci z „projektového terénu“ zde formou skupinových workshopů řešili praktické otázky související s ověřováním vytvořených vzdělávacích programů v jednotlivých konkrétních profesních kvalifikacích. Ještě před zahájením prvních pilotních ověřování programů 1. vlny se účastníci projektu UNIV 3 sešli v únoru 2013 také na dvou Úvodních konferencích, pořádaných v Hotelu Lions ve středočeské Nesuchyni a v brněnském hotelu Voroněž. Zde byla vytyčena hlavní stanoviska, priority a cíle projektu.   


Závěrečná konference projektu UNIV 3, Brno
09. 06. 2015

Hlavním posláním konference, která se uskutečnila 27. – 28. dubna 2015 v hotelu Voroněž v Brně, bylo zhodnotit realizaci a výsledky projektu, jehož cílem bylo zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesů uznávání výsledků předchozího…

Závěrečná konference projektu UNIV 3, Hradec Králové
08. 06. 2015

Hlavním posláním konference, která se uskutečnila 23. - 24. dubna 2015 v hotelu Černigov v Hradci Králové, bylo zhodnotit realizaci a výsledky projektu, jehož cílem bylo zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesů uznávání výsledků…

Tematická konference v hotelu U Kata, Kutná Hora, 3.- 4. 3. 2015
25. 02. 2015

Konference byla zaměřena na problematiku ověřování podle Zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. PROGRAM 1. den konference 12:00 Prezence účastníků 12:30 – 13:45 Zahájení realizace projektu, jeho…

Tematická konference v hotelu Flora Olomouc, 18. -19. 2. 2014
01. 03. 2014

Konference byla zaměřena na problematiku ověřování podle Zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Program 1. den konference 13:00         Prezence účastníků 14:00         Úvod Blok I - problematika…

Tematická konference v hotelu Primavera, Plzeň, 26.-27.9.2013
01. 03. 2014

Konference byla zaměřena na problematiku ověřování podle Zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.   Program konference: 1. den konference 13:00 Prezence účastníků 14:00 Úvod Blok I - problematika…