Jaké výhody přinesla účast v projektu Centru vzdělanosti Libereckého kraje

14. 6. 2015

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje se zapojilo do realizace pilotních ověření v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci s firmami v regionu. Kromě ověření vzdělávacího programu a závěrečné zkoušky přinesla pilotní ověření několik pozitivních zkušeností - a to z pohledu vzdělávací instituce, zapojených firem i samotných účastníků. Všichni zapojení aktéři hodnotí realizace pilotáží jako velmi přínosné. 

Pro Centrum vzdělanosti Libereckého kraje (CVLK) znamenalo pilotní ověření možnost navázání intenzivních vazeb se zaměstnavateli. Zapojené firmy nebyly pouze „příjemcem“ pilotovaného kurzu. Do pilotáže byli kromě účastníků zapojeni také odborníci z firem - a to na pozice lektorů a hodnotitelů. CVLK díky tomu získalo kvalitní lektorské zázemí odborníků z praxe i pro budoucí vzdělávací aktivity nad rámec projektu UNIV 3. CVLK dále nabídlo zapojeným zaměstnavatelům možnost stát se pro pilotované, ale i další profesní kvalifikace autorizovanými zástupci pod CVLK, případně pomoc s přípravou žádosti o autorizaci, pokud se firmy rozhodnou pro její podání. 

Zapojené firmy již měly základní povědomí o NSK. Všechny byly ještě před pilotáží kontaktovány zpětnovazebnými konzultanty pro implementaci NSK v rámci projektu NSK2. Některé využily možnosti vyjádřit se ke standardům profesních kvalifikací, některé zapracovaly NSK do personální praxe a staly se firmou s certifikací BE IN. Žádná ze zapojených firem však nevyužila před pilotáží možnosti nechat se pro některou profesní kvalifikaci autorizovat nebo využít standardy profesních kvalifikací pro vytvoření vzdělávacích cílů svých zaměstnanců. Jako důvod uváděli zaměstnavatelé vysokou časovou náročnost, případně také obavu z administrativních nároků tohoto procesu. Přivedení pilotáží do firem tento proces výrazně usnadnilo, jelikož si firmy mohly v praxi ověřit, jak celý proces implementace standardu do vzdělávacích potřeb probíhá. Pro firmy se tak NSK stala pochopitelným a pochopeným přínosným nástrojem. Zástupci firem, kteří se pilotáží účastnili na pozicích lektorů a hodnotitelů, také zjistili, že mají řadu praktických znalostí a zkušeností, které mohou efektivně předávat dalším osobám. 

Z pohledu účastníků (zaměstnanců zapojených firem) pak průběh pilotáží přinesl také kladná hodnocení. Kromě rozšíření odborných kompetencí hodnotili účastníci kladně především to, že i při pracovním vytížení, při dlouhé pauze od posledního vzdělávání zakončeného náročnou zkouškou a při všech obavách z případného neúspěchu zvládli absolvovat náročný kurz i závěrečnou zkoušku. Díky vstupním aktivitám si uvědomili hranice svých znalostí a dovedností a naučili se společně s realizačním týmem pilotáže definovat své odborné vzdělávací potřeby. To bylo velkým bonusem pilotáží, protože tohoto poznatku mohou účastníci využívat i v budoucnu v případě další potřeby zvýšení nebo rozšíření své profesní kvalifikace.

Hlavní přínos pilotních ověření pro CVLK můžeme vnímat především v nové vzdělávací iniciativě, kterou CVLK připravovala. Chtělo se stát centrální autorizovanou osobou pro široké spektrum profesních kvalifikací, která pod sebou bude sdružovat odborníky z praxe jako autorizované zástupce. K jednotlivým profesním kvalifikacím připraví odborní pracovníci CVLK akreditované kurzy a zajistí tak pro zájemce o zvýšení kvalifikace širokou nabídku kurzů dalšího odborného vzdělávání, které budou zakončeny zkouškou z profesní kvalifikace. Centrum vzdělanosti Libereckého kraje toto vnímá jako jasný směr své další vzdělávací činnosti.