Kdo se například účastní projektu?

15. 6. 2015

Na základě možností Pilotního ověření v rámci projektu UNIV 3 byly vybrány společnosti v Libereckém kraji pro vybrané profesní kvalifikace. Společnost Libea s.r.o. - PK Servisní pracovník u zákazníka, společnost Tewiko s.r.o. - PK Montér výplní stavebních otvorů.

Společnost Libea s.r.o.

Společnost Libea s.r.o. se zabývá výrobou vlajek a výrobou dalších textilních produktů. Ve společnosti je zaměstnáno 20 osob na HPP. Jsou členy vexiologické společnosti a v rámci obchodu mají své aktivity v EU a na Ukrajině a v Bělorusku.

Majitel společnosti se intenzivně věnuje dalšímu vzdělávání svých zaměstnanců a sám je mentorem pro nově příchozí zaměstnance v projektech ESF., společnost se aktivně zapojila do projektu Stáže ve firmách. V případě potřeby majitel díky svým zkušenostem působí jako stvrzovatel pro NSK pro PK v textilním průmyslu pro SP ČR, tvůrce RL pro nově vzniklé PK. Díky aktivitám společnosti byl navázán kontakt s CVLK, jelikož společnost aktivně využívá NSK a vyvíjí aktivity v rámci dalšího vzdělávání, především pro zvýšení kvalifikace svých zaměstnanců. Na základě monitoringu se zaměstnanci společnosti je projeven trvalý zájem o zvyšování kvalifikace v dalším vzdělávání. Majitel společnosti viděl projekt UNIV 3 jako velice přínosný.

Společnost Tewiko s.r.o.

Společnost Tewiko s.r.o. se zabývá stavební činností a stavební výrobou. Společnost vybudovala výcvikové středisko, které bylo vystavěno pro nově příchozí zaměstnance za účelem získání praxe v oboru činností společnosti. Majitel společnosti v rámci vzdělávání investuje své vlastní finanční prostředky za účelem zvyšování kvalifikace a odborných znalostí svých zaměstnanců, společnost je aktivně zapojena do projektů ESF, v rámci zvyšování kvalifkace svých zaměstnanců. Díky nedostatku kvalifikovaných technických pracovníků na trhu práce, společnost úzce spolupracuje se školami Lb kraje, za účelem vytipování nových zaměstnanců, kteří po ukončení studia dostanou možnost zapracování ve společnosti. Díky aktivitám společnosti Tewiko s.r.o.  v rámci dalšího vzdělávání a využívání NSK byla oslovena Manažerka pro HR p. Petra Slepitschková  za účelem spolupráce v rámci projektu UNIV 3. Společnost  Tewiko s.r.o. projekt UNIV 3 viděla jako přínosný.

Společnosti vybrané pro spolupráci s CVLK v rámci pilotního ověřování pro vybrané profesní kvalifikace v NSK, jsou společnosti využívající NSK a NSP, některé z nich mají Certifikaci "BE IN" v projektu NSK2, či jsou jejími čekateli na udělení certifikátu. Společnosti přijaly možnost pilotního ověřování díky zájmu o prověření odborných znalostí svých zaměstnanců, kteří, aniž by dříve znali NSK a využívali své odborné znalosti, bez možnosti doplnění dalších vědomostí, která vede ke komplexnosti a úplnému složení zkoušky v daných PK. I zaměstnanci se po dobu trvání PO dané PK velice intenzivně věnovali celému průběhu pilotního ověřování, jelikož pro mnoho z nich, je toto možnost, v rámci dalšího vzdělávání, zvýšení kvalifikace v daných oborech a tím i lepší uplatnění jak na trhu práce, tak udržení stávsjícíhoho pracovního místa ve společnosti a  v neposlední řadě možnost zvýšení příjmů finančních prostředků .

Společnosti po absolvování PO v rámci projektu UNIV 3, k vybraným PK zvažovali možnosti tvorby Autorizovaných osob v rámci NSK. Sami zaměstnavatelé si konkrétně mohli vyhodnotit a odpřipomínkovat standardy ve vybraných PK pro zkoušky u AOs.

Konkrétním příkladem využití pilotního ověření:

Libea s.r.o. - v roce 2015 příprava podkladů pro autorizaci dle zákona č.179/2006 Sb. pro PK Servisní pracovník u zákazníka.
Tewiko s.r.o. - v roce 2015 příprava podkladů pro autorizaci dle zákona č. 179/2006 Sb. pro PK Montér výplní stavebních otvorů.

Díky možnosti pilotních ověření v rámci projektu UNIV3 a společnosti CVLK p.o. v Libereckém kraji byla precizně implementována NSK a NSP, jak pro širokou veřejnost / zaměstnanci možnost zkoušek z PK/, tak pro zaměstnavatele / potencionální AO s a využívání NSK pro inzerci, úpravu popisů pracovních pozic atd./.