Neobyčejný nápad, který pomohl druhým

17. 6. 2015

Ilona, Katka a Jirka – to jsou tři přátelé a tři kolegové z práce. Nemají jen tak obyčejnou práci. Starají se o lidi mentálně handicapované. V Hradci Králové pracují pro občanské sdružení Skok do života. Práce je velmi baví a přímo jí žijí. Aby jejich chráněnci lépe zapadli do běžného života a byli více soběstační, rozhodli se Katka, Ilona i Jirka, že napíšou projekt na získání grantu pro koupi farmy. Na farmě chtějí naučit své chráněnce chovat ovce, pěstovat zeleninu a starat se o celou farmu a její chod. Všichni tři mají velmi blízký vztah k přírodě i ke zvířatům. Nápad, že se na farmě budou starat jak o zvířata, tak o lidi, kteří nejsou soběstační, je velmi nadchnul. Proto, když zjistili, že se pořádá kurz Střihač ovcí, tak se na něj ihned přihlásili. 

Trochu se obávali, jak budou časově zvládat jezdit na výuku, když zjistili, že kurz má celkem 150 hodin. S lektory se domluvili na časovém harmonogramu. Aby výuka měla smysl, je potřeba jezdit vždy na celý víkend. Pro svůj nápad byli schopni obětovat několik měsíců bez volna o víkendech. Odměnou jim bude další bodík k získání grantu a dobrý pocit, že dělají dobrou věc pro lidi, kteří jsou z běžné společnosti vyloučeni.

Katka na zkouškách už stříhala jako zkušený profesionál

Harmonogram výuky vypadal velmi lákavě. Měli jezdit po republice do velkých stád stříhat, měli se naučit i zpracovávat ovčí mléko, vyrábět z něj sýry, zpracovat ovčí rouno ve vlnu. Všichni tři s nadšením očekávali první lekci, která začínala v Ratibořicích na oslavách Dne Země. Tam poznali nejlepšího střihače v České republice Vlastimila Bishofa, přadleny, které spřádaly ovčí rouno, cvičitele ovčáckých psů Michala Jindru a další lidi, kteří celý život pracují s ovcemi. Byl to pro všechny účastníky velmi hezký a zajímavý úvod do ovčí problematiky. Ani jeden z nich totiž s ovcemi dříve nepřišel do styku blíž, než jen ke kraji ohradníku na pastvinách. Na této akci se Katka, Ilona i Jirka seznámili se základními pomůckami ke stříhání ovcí, i s pomůckami potřebnými k péči o ovce. Měli možnost si zde vyzkoušet různé způsoby odchytu ovcí před stříháním a i samotný střih ovcí pod vedením zkušeného Vlasty. Následující víkend se lekce konala na farmě lektora pana Bařiny. Má své vlastní stádo a nedaleko se nachází i další ovčí farma, kde se věnují hlavně zpracování ovčího mléka a výrobě sýrů.

S každým dalším víkendem stráveným mezi ovcemi, všichni tři stále více propadali kouzlu ovcí. S nadšením naslouchali přednášky o zdravotní péči o ovce, o wellfare ovcí, o tom, jak je krmit a pečovat o ně. Stříhání jim šlo také velmi dobře od ruky, jakoby už to někdy dělali. Dokonce i lektoři si pochvalovali, jak jsou šikovní a jak se ničeho nebojí.

Celý kurz všem účastníkům uběhnul velmi rychle a už se těšili na zkoušky. Ano, těšili se, protože se cítili velmi dobře připravení. Pan Bařina se jim snažil ze všech sil pomáhat a předávat co nejvíce informací. I přesto, že byl kurz velmi náročný jak na zručnost, tak i vědomostně, neměli Jirka, Katka ani Ilona ze zkoušek žádnou trému. Práce s ovcemi je velmi bavila a vnímali ji spíše jako zábavu. 
Zkouška probíhala na Ekofarmě Bílý Mrak. Úkolem bylo odchytit ovci ze stáda a ostříhat ji. Během stříhání měl každý zkoušený dostatek času na správné provedení úkolu. Každý úkon museli hlasitě okomentovat a vysvětlit, proč postupují právě takto. Hodnotitelé kladli doplňující otázky a během celé zkoušky dávali zkoušeným zpětnou vazbu. Po praktické části proběhnul písemný test, na který bylo vyčleněno 60 minut. Test byl poměrně obsáhlý a náročný, přesto si s ním poradili všichni na výbornou. 

Následovalo vyhlášení výsledků. Jirka, Katka i Ilona prošli. Všem třem spadl kámen ze srdce a Katka dokonce nadšeně tleskala od radosti. Byli velmi rádi, že mohou do projektu uvést, že své svěřence dokáží kvalifikovaně vést k péči o ovce. Předpokládají, že tím si zajistí poměrně vysokou šanci na schválení projektu. Oči jim přímo zářily, když vyprávěli o svých představách, jak získají farmu, nakoupí ovce a začlení své svěřence do pracovního procesu. Tento projekt považují za velmi důležitý. Jejich svěřenci nebudou zavření po ústavech, ba naopak se začlení a budou se snažit být svou prací soběstační a nezatěžovat tak své okolí. A to je pro naše tři kamarády hodně velká odměna za jejich práci.