Složité aspekty práce s lidmi

18. 6. 2015

Gradua-CEGOS s. r. o. je jednou z největších vzdělávacích institucí v ČR s širokou nabídkou otevřených i firemních kurzů v oblasti soft skills i odborných znalostí a dovedností, především v oblasti výroby. Společnost se dlouhodobě zabývá i oblastí profesního vzdělávání, včetně rekvalifikačních programů. V minulých letech na základě získaných certifikátů nabízeli a realizovali mnoho kurzů pro oblast výroby, logistiky a práce s PC.

Zájem společnosti Gradua-CEGOS o profesní vzdělávání a o Národní soustavu kvalifikací (NSK) v posledních letech ještě vzrostl, společnost si mapuje trh a požadavky zaměstnavatelů na kvalifikované zaměstnance, aby jim nabídla profese, které potřebují. Pro vybrané profese se stali autorizovanou osobou v rámci NSK a v tomto procesu chtějí pokračovat. Vždy vychází z aktuální nabídky a poptávky na trhu práce a průběžně spolupracují se zaměstnavateli v celé ČR.  

Když společnost oslovila koordinátorka Plzeňského kraje, neváhali ani minutu, věděli, že se zapojí. Přínos byl v možnosti si reálně vyzkoušet, co znamená příprava na zkoušku ve vybraných kvalifikacích a vlastní zkoušení podle hodnotícího standardu dané kvalifikace. Co bylo rozhodující, bylo nadšení lektorů pro zapojení do pilotního programu, stálo jim to i za cenu svého osobního času při absolvování vstupních školení, aby mohli nejen lektorovat, ale také být hodnotiteli v programu Personalista.

Šlo o ucelený dlouhodobý program, který zaměstance doslova donutí zabývat se tématy, která  dříve personalistům nenabízeli. Lákalo je zjistit, jak na některá témata budou účastníci, personalisté a manažeři reagovat. Některé věci se pak ukázaly pro účastníky nepřekonatelné, např. délka programu. Do projektu vstupovali s vědomím, že chtějí jako společnost být autorizovanou osobou pro tuto profesi a nabídnout personalistům nejen přípravu, ale i možnost zkoušky v rámci NSK.

Časová dotace programu Personalista byla 130 hodin. Program byl zahájen 1. září 2013 a skončil 28. února 2014. Cílovou skupinu účastníků tvořilo celkem 10 osob (Personalisté především soukromých firem, zájemci o získání profesní kvalifikace, zájemci o rozšíření kvalifikace v oboru personalistika a vedoucí pracovníci, kteří měli zájem o znalosti spojené s profesí personalisty), ale nakonec celý program absolvovali pouze 3 účastníci. Realizaci programu neprovázely žádné komplikace, ačkoliv se jednalo o rozsáhlé vzdělávání, v rámci něhož se ověřovalo hodně kritérií. Vzdělávací program byl ucelený, celková hodinová dotace odpovídá míře probíraného učiva pokud je nadstavbovým, nebo rozšiřujícím programem pro lidi, kteří mají s problematikou HR již praktické zkušenosti. U některých kompetencí by se dala zvážit nižší časová dotace, např. u kompetence Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě. Není třeba vědět v takové šíři o oblasti BOZP. Vlastní výuka probíhala u některých témat výkladově, u jiných lektoři preferovali práci s názornými a praktickými příklady. Závěrečná zkouška pro každého účastníka trvala 4 hodiny, z toho 3 hodiny byly vyčleněny na písemnou přípravu a zpracování případové studie, navazovala ústní a praktická část. Při ověřování všech požadovaných hodnotících kritérií podle standardu byla časová dotace dostatečná. Zkouška se konala v jednom termínu, účastníky zkoušeli 3 hodnotitelé. Všichni účastníci i lektoři považovali realizaci programu za úspěšnou, přínosnou a užitečnou.

Martinovi je 41 let a pracuje jako ředitel firmy na výrobu vestavěných počítačových platforem. Chtěl se zdokonalit v oboru a získat potřebnou kvalifikaci, proto se zúčastnil vzdělávacího programu Lektor DV. S lektorskou činností do té doby zkušenosti již měl, přesto ocenil průvodce v pilotním ověřování, který s ním probíral detaily a organizaci vzdělávacího programu. Z hlediska organizace a časové náročnosti považuje kurz za podařený.

„Organizace byla skvělá, časová náročnost přijatelná, ale zejména proto, že jsem z Plzně a že svou práci mohu alespoň zčásti vykonávat na dálku z mobilu o přestávkách, takže to na mých pracovních výkonech nebylo téměř poznat. Chápu, že pokud někdo jezdil z větší vzdálenosti, muselo to být mnohem náročnější,“ říká Martin. Zároveň se nechal slyšet, že byla zkouška "přijatelně těžká". Dala se zvládnout bez problémů, pokud člověk pravidelně docházel a aspoň trochu se na zkoušku připravil. 

Paní Jarmila, profesionál v oboru, třiatřicetiletá HR generalistka, se kurzu zúčastnila, aby získala teoretické znalosti v oboru a utvrdila se v tom, že věci dělá správně. O kurzu říká, že: „Organizace celého kurzu byla naprosto vyhovující, časová dotace při pracovním vytížení ale velmi náročná.“ 

Zástupce vzdělávací organizace, Mgr. Eliška Purkarová, ohodnotila kurz slovy:
„Necítím se být odborníkem na celou oblast personalistiky, ale myslím si, že takto postavený vzdělávací program je z hlediska využití poznatků nejvhodnější pro začínající personalisty, ovšem s praxí minimálně 1 rok. Aby už věděli, co vše obnáší personální procesy a práce personalisty. Hlavně to platí pro personalisty malých a středních podniků, kde je 1, max. 2 personalisti. U větších organizací je na personálních odděleních už více zaměstnanců, kteří se často specializují na jednotlivé procesy. Pro ně jsou vhodnější vzdělávací programy určené specialistům, pro vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, pro nábor a výběr, eventuelně pro hodnocení a s tím související procesy. Závěrečná zkouška byla pro účastníky programu jistě náročná, už svým rozsahem, neboť zkouška byla prakticky ze všech modulů vzdělávacího programu, i když někde to obnášelo pár otázek, jinde praktické řešení modelové situace,  a trvala 4 hodiny. Kdo měl možnost více se zúčastnit výuky a mohl konzultovat s lektory, byl lépe připraven. Svoji roli jistě sehrála i zkušenost.“

Organizace se připravovala na autorizaci profese Personalista v rámci NSK. Vzhledem k širokému portfoliu kurzů, které společnost Gradua-CEGOS nabízí pro personalisty, mohou nabídnout sestavení modulů, které by zájemce o zkoušku podle NSK na tuto profesi připravily, resp. zájemce o získání znalostí si může v rámci nabízených kurzů vybrat právě ty, kde mu znalosti chybí. Proto se společnost chce jako autorizovaná osoba do budoucna soustředit na zkoušku na profesi Personalista v rámci NSK a připravovala přípravný kurz ke zkoušce v rozsahu 3 dnů.