Příkladný přístup výrobce oken

22. 11. 2014

Učební obor Sklenář na této jihočeské škole vyučují od roku 1976. Tehdy nastoupil Jiří na pozici mistra odborného výcviku. Za dobu působení na škole vychoval a sklenářskému řemeslu vyučil řadu mladých chlapců a dívek z celé republiky.

Zájem o obor byl tehdy značný, měli tu tři plné ročníky, čemuž odpovídaly nároky na zařízení i materiálové vybavení. V devadesátých letech minulého století výuku rozšířili pro žáky sluchově postižené, kteří studovali Střední školu pro sluchově postižené v Českých Budějovicích. S přelomem tisíciletí se zájem mladistvých přesunul k maturitním oborům, učební obory navštěvovalo stále méně a méně žáků. Proto byl rozsah oborů Integrované střední školy stavební zmenšen a obor sklenář byl dále nabízen pouze sluchově postiženým žákům Střední školy pro sluchově postižené.

Celá dílna s veškerými zásobami skla a kvalitním nástrojovým vybavením je spravována Integrovanou střední školou stavební (dnes nazývanou Střední škola polytechnická) a pronajímána Střední škole pro sluchově postižené v Českých Budějovicích. Tato škola také přijala do zaměstnaneckého poměru učitele teoretické i praktické odborné výuky oboru Sklenář.

Pilotní ověřování oboru Sklenář umožnilo uspořádat rekvalifikační kurz pro osm dospělých zdravých uchazečů, kteří v průběhu pěti měsíců pod vedením sklenářských mistrů měli možnost značně prohloubit své dovednosti a načerpat zkušenosti při práci se sklem. Sklenářské práce jsou velmi specifické, sklo je křehké, nelze s jistotou odhadnout jeho chování. Při práci je potřeba cit i síla, zkušenosti, delší trénink, kvalitní nástroje a zařízení, správné vedení zkušenými mistry. Neocenitelným pomocníkem je zdravý sluch. Pozorování zvuků, které sklo vydává při práci s nástroji, je indikátorem, který definuje, jak se následně bude sklo chovat.

Pro mistry odborného výcviku bylo silným zážitkem předávat své zkušenosti zdravým slyšícím uchazečům, proto je od prvních okamžiků společné zdolávání úkolů oboustranně zaujalo. Výuka byla plná emocí, trpělivosti, houževnatosti i porovnávání s často neuvěřitelnými výsledky práce sluchově postižených, mnohdy zcela neslyšících žáků. Výrobky žáků denního studia jsou totiž součástí nástěnné výzdoby dílny, a jsou tak přirozeným způsobem názorně přiblíženy účastníkům rekvalifikačního kurzu.

Při podrobném studiu hodnoticích standardů bylo nutné si přiznat poněkud zastaralé vybavení sklenářské dílny, především absenci cvičných modelů novodobých typů oken a dveří. Bylo nezbytné učinit kroky k modernizaci vybavení sklenářské dílny.

Mistři odborného výcviku a učitelé odborných předmětů se zpočátku snažili získat levná použitá plastová a hliníková okna z demolic, popřípadě z nabídky bazarů. Navštívili výstavu Vše pro bydlení v Praze Letňanech, kde se poprvé podařilo získat od vystavovatelů vzácný dar, vzorek rohového hliníkového profilu zimní zahrady a proskleného zábradlí lodžie.

Tehdy pedagogy napadlo oslovit prodejce plastových oken a cesta od nich je zavedla k velkému výrobci oken v Jižních Čechách. Nejbližší výrobce na okraji Českých Budějovic, v obci Rožnov, na prosebný dopis obratem odpověděl a projevil vstřícnost k záměru. To byla  první zkušenost s jednatelem a zakladatelem společnosti TETRAGON, panem Jaroslavem Janišem. Překvapil svou odborností a pozitivním vztahem ke sklenářskému řemeslu, který byl jako balzám na zátěžovou situaci.

Při prvním jednání se velmi zajímal o učební obor denního studia i dalšího vzdělávání, byl překvapen jeho existencí. Zajímal se o žáky, projevil zájem o jejich zaměstnání ve své firmě. Z jeho slov snad nejvíce překvapilo i zahřálo právě ocenění práce sklenáře v jejich firmě, který má za úkol vsazování izolačních dvojskel do plastových rámů. Plastové okno totiž potřebnou tuhost získává nejen správně vsazenými výztuhami, ale také kvalitním vsazením izolačních dvojskel a trojskel. Práce sklenáře je proto ve výrobně stěžejní dovedností, která se získává teprve léty praxe. A vyučených sklenářů je v dnešní době velmi málo, pan jednatel Janiš se ve své výrobně dosud s žádným nesetkal. Sklenářské práce tak musí vykonávat přeškolení pracovníci z jiných oborů.

Přístup firmy TETRAGON byl neopakovatelný. Poskytla žákům oborů Sklenář  i Truhlář zajímavé exkurze ve firmě, nabídla jim zaměstnání po skončení učení. Celá exkurze byla provázena kvalitním odborným výkladem. Touto skvělou akcí firma umožnila uvolnit sklenářskou dílnu k celodenní realizaci závěrečné zkoušky pro studenty dálkového studia oboru Sklenář, což poskytlo ideální odbornou náplň pro žáky denního studia.

Zejména si na škole cení poskytnutých darů pro modernizaci vybavení své sklenářské dílny, kvalitních cvičných plastových a hliníkových oken. Dále škola získala rohové modely oken s výplní, řadu různých profilů rámů a výukové materiály i prospekty.

„Nejvíce nás ale zahřál pocit, který lze těžko vysvětlit. Zejména to, že pracujeme na udržení a zlepšení oboru, který je v praxi velmi potřebný a žádaný, leč nedostatkový,“ hodnotili ve škole.  Vlastní podporu firma TETRAGON definuje jako přirozenou, protože studium sklenářů musí podpořit každý správný zaměstnavatel a výrobce. Také pan Janiš zdůraznil, že si váží umění, které pedagogové předávají mladší generaci, takřka jako jedni z posledních žijících Mohykánů.