Střední odborná škola a střední odborné učiliště Milevsko

30. 11. -0001

Střední odborná škola a střední odborné učiliště se nacházejí v jihočeském městečku Milevsko v okrese Písek a jedná se o významnou vzdělávací instituci v tomto regionu, která v počátečním vzdělávání nabízí jak maturitní obory (Ekonomie a podnikání, Sociální činnost), tak i různorodé učební obory v oblasti strojírenství, zemědělství, stavebnictví, ale například i služeb.


O projektu UNIV 2 KRAJE se škola dozvěděla na základě oslovení ze strany Krajského úřadu. V minulosti sice zkušenosti se vzděláváním dospělých měla formou nabízení kurzů nebo na základě momentální poptávky Úřadu práce, avšak celý koncept byl značně nesystematický a může být charakterizován slovy „pokus-omyl“. Do projektu UNIV 2 KRAJE škola vstoupila díky možnosti svého zviditelnění se v rámci regionu a nalezením nových cest pro svoji budoucí působnost. Vstup školy do projektu přinesl hmatatelný rámec a kontinuitu ve vzdělávání dospělých.

Škola vytvořila celkem tři programy, a to dělník ve strojírenské výrobě, pečovatelské a sociální dovednosti, kde se stala i autorizovanou osobou pro celou Českou republiku. O tento program byl zaznamenán značný zájem ze strany veřejnosti a v tehdejší době byl již potřetí nabízen, a to komerční formou. Dalším programem byla Příprava pokrmů studené kuchyně, kde frekventanti předváděli své kuchařské dovednosti a mimo profesní oblast ocenili i praktické využití nových znalostí ve svých domácnostech. Propagaci těchto oborů škola zajišťovala prostřednictvím svých webových stránek, informací na městské nástěnce, formou spolupráce s Úřadem práce a účastníci se jim hlásili i sami. Škola má od bývalých absolventů těchto programů velmi dobrou zpětnou vazbu a pedagogičtí pracovníci si pochvalují obrovský zájem a chuť o tuto formu vzdělávání.

Nové zkušenosti získané zapojením do projektu UNIV 2 KRAJE škola využívá k rozšíření své nabídky vzdělávacích kurzů na komerční bázi, a to především v případě pečovatelských a sociálních dovedností. U strojírenských oborů je potom klíčová hlavně spolupráce s firmami.

Očekávání vedení školy od projektu UNIV 2 KRAJE byla nejen naplněna, ale i překročena, protože dala škole nový impuls a nové možnosti pro získávání účastníků, kteří se následně sami ptali na to, kdy budou zase otevírat kurzy. Díky projektu také škola navázala spolupráci s Hospodářskou komorou, značně se zlepšila spolupráce s Úřadem práce a pochvaluje si i podporu ze strany Krajského úřadu. V budoucnu chce škola tyto aktivity jednoznačně nadále nabízet a podporovat i svými vlastními silami.