Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Polička

30. 11. -0001

Střední odborná škola a střední odborné učiliště se nachází v malebném městečku Polička, které je mimo jiné známe i jako rodiště světoznámého hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Vzdělávání v zemědělsko-potravinářské oblasti se zde rozvíjelo již v 19. století. Škola tuto tradici nepřetržitě po mnoho desetiletí rozvíjí a rozšiřuje a v oblasti počátečního vzdělávání poskytuje jak maturitní obory v gastronomii a hotelnictví, tak učební obory (kuchař – číšník, cukrář, řezník-uzenář, pekař). Zároveň škola nabízí pro učně i možnost nástavbového studia v oboru podnikatel.


Ačkoliv byla škola původně zaměřena i na zemědělské obory, v posledních letech se profiluje především v gastronomii, kde je jednou z prvních škol v Pardubickém kraji, která se do programů dalšího vzdělávání v rámci projektu UNIV zapojila, čímž získala nové možnosti a potenciál na rozmanitém poli dalšího vzdělávání. V minulosti škola pro dospělou populaci nabízela pouze semináře či odborné kurzy v oblasti gastronomie, avšak tyto kurzy nevyučovali členové školního pedagogického sboru, nýbrž pracovníci soukromých vzdělávacích institucí.

Do projektu UNIV 2 KRAJE se škola zapojila díky již dřívějšímu působení v projektu UNIV. Hlavním motivem pro pokračování spolupráce v rámci UNIVu byla snaha o další zviditelnění školy v rámci kraje a také z důvodu, že vedení školy pociťovalo oblast dalšího vzdělávání jako mezeru na trhu, které je potřeba využít, a dospělým usnadnit a ukázat cestu. Dalším podstatným důvodem byl i tradiční úbytek žáků v počátečním vzdělávání a právě poskytování těchto služeb dospělým by tuto mezeru mělo pomoci vyplnit. Jako značně pozitivní zkušenost škola hodnotí, že si někteří účastníci gastronomických kurzů, které v rámci projektu UNIV 2 škola pilotovala, udrželi své stávající zaměstnání.

Škola v rámci projektu UNIV 2 KRAJE vytvořila programy: tradiční cukrárna a kuchařství, moderní gastronomie (rozděleno na kuchaře a cukráře). Druhý jmenovaný kurz v sobě kombinoval jak prvky základů tradičního vaření, tak i moderní kuchyni. Velký zájem účastníci projevili o kurz zdravá výživa, do kterého se na podnět propagační kampaně, přihlásilo mnoho účastníků, kteří například působili ve zdravotnictví. Škola získávala účastníky i prostřednictvím poptávky ze strany Úřadu práce. Dle zkušeností panovaly mezi jednotlivými účastníky značné rozdíly, které byly dány důvody, proč se do kurzu přihlásili. Pokud se například přihlásila osoba, která měla zájem si v oboru zařídit živnost, byla ochotna se finančně na svém vzdělávání podílet, tak zde absolvování kurzu značně pomáhala uspět. Díky propagační kampani projektu UNIV 2 KRAJE se škola dostala do podvědomí i široké veřejnosti, kteří se často na pedagogické pracovníky obraceli a ptali se na podmínky a přínos těchto kurzů. Kampaň značně pomohla při získávání účastníků a škola velmi uvítala i případnou možnost další medializace projektu v celostátních médiích. Kromě účinků reklamy se lidé začali hlásit i na základě doporučení od svých známých a samotné vedení školy bylo překvapené, že i ve službových oborech dokázali i přes klesající všeobecnou poptávku, tyto kurzy vždy naplnit.

Jedním z hlavních přínosů zapojení školy do projektu bylo jednoznačně zviditelnění se v rámci regionu, dále měl projekt i pozitivní dopad pro pedagogické pracovníky, kteří díky absolvování mnoha vzdělávacích kurzů získali dovednosti nutné pro práci s dospělými, kdy není primárním cílem učitele pouze „učit“, ale především s lidmi „diskutovat“.

V budoucnosti chtějí na zkušenostech z projektu dále stavět a vlastními komunikačními kanály školu nadále propagovat především prostřednictvím webových stránek či dle seznamů potencionálních zájemců, které plánují oslovit. Vzdělávací programy ke kurzům jsou hotové a škola je schopná je ihned realizovat, a to v případě zájmu i na komerční bázi.