Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín

30. 11. -0001

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuele Komerse v Děčíně byla založena v roce 1850 a je nejstarší zemědělskou školou u nás. U zrodu zemědělské školy stál hrabě František Antonín Thun – Hohenstein a svůj název nese po prvním řediteli této školy – Antonínu Emanuelovi Komersovi. V oblasti formálního vzdělávání nabízí škola jak maturitní obory, tak i tříleté obory zakončené závěrečnou zkouškou v oblasti zemědělství a zahradnictví. 


Do celoživotního vzdělávání se škola začala postupně zapojovat především díky spolupráci s Úřady práce v okresech Děčín, Rumburk, Česká Lípa aj., kdy na základě poptávky z ÚP nabízela kurzy pro nezaměstnané, kteří byli předem vytipování, aby se po absolvování kurzu, který škola nabízela, podíleli na údržbě veřejné zeleně. Škola se taktéž může pyšnit akreditací Ministerstva zemědělství pro výkon obecných zemědělských činností. Úspěšné absolvování tohoto programu účastníky opravňuje k možnosti získání státních dotací na provozování vlastní zemědělské činnosti například na soukromé farmě.

O projektu UNIV 2 KRAJE se vedení školy seznámilo na poradě ředitelů a jedním z hlavních důvodů zapojení bylo přesvědčení, že škola, aby se nadále mohla rozvíjet správným směrem, potřebuje prohlubovat a pěstovat kontakty s praxí a s „venkem“ obecně. Uvítali i možnost naučit se vytvářet plnohodnotné materiály pro vzdělávání dospělých, které v budoucnu jednoznačně chtějí nadále využívat. V rámci projektu UNIV 2 KRAJE vytvořila škola celkem tři vzdělávací programy, a to: Florista, Údržba veřejné zeleně a Ovocnář. Program pro floristu škola nejen vytvářela, ale zároveň ho i pilotně ověřovala. Ačkoliv počet zájemců o zemědělské obory v rámci formálního vzdělávání neustále klesá, tak v případě programu florista neměli s naplněním kurzu sebemenší problém. Zájemce sháněli především na bázi doporučení, kdy si škola vytipovala okruhy lidí, které oslovila. Tvorbu programů v rámci projektu UNIV 2 KRAJE a následné pozitivní zkušenosti z pilotního ověřování hodnotí škola jako velmi pozitivní a oceňuje v nich především značný důraz na praxi. Dokonce hovoří i o tom, že by způsoby, jakým jsou ověřovány programy v rámci projektu, měly být inspirací i pro primární vzdělávání, protože kopírují především požadavky z praxe.

Pedagogický sbor byl nejdříve na myšlenku zapojení se do projektu UNIV 2 KRAJE názorově nejednotný, ale postupně s tím, jak se jednotlivé aktivity rozbíhaly a začaly přinášet pozitivní výsledky, tak se i zprvu skeptické názory na projekt výrazně změnily, protože UNIV najednou dokázal nabídnout novou formu cesty, jak učit dospělé zájemce konkrétní dovednosti, což je velmi rozlišné od výuky v počátečním vzdělávání. Vzdělávání dospělých je běh na dlouhou trať a věděli jsme, že ještě nějakou dobu potrvá, než u nás začne být nabízeno masověji, protože je v této oblasti potřeba i změnit myšlení, že se lidé vzdělávají především pro sebe. Bohužel ještě stále panují tendence, že se člověk nezačne vzdělávat, ale pouze si chce zkusit, jestli to zvládne, protože to je momentálně zadarmo, avšak i toto se začíná pomalu měnit. Škola má dokonce zkušenost, že byla jedna zájemkyně ochotna za kurz Florista zaplatit i několikatisícovou částku.

V budoucnu chce škola díky pozitivním zkušenostem, které jí zapojení do projektu přineslo, dále tyto aktivity rozvíjet. Hlavním klíčem pro úspěch vidí hlavně v nabízení kvalitního vzdělávání pro dospělé, které plánují rozšiřovat v závislosti na poptávce.