Co všechno obnáší práce servisního pracovníka u zákazníka

6. 4. 2015

O možnosti absolvování kurzu pilotního ověřování PK Servisní pracovník u zákazníka se pan Vereščák dozvěděl díky svému zaměstnavateli ve společnosti Libea s. r. o., která se intenzivně věnuje dalšímu vzdělávání v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Zaměstnavatel využívá Národní soustavu kvalifikací. Při oslovení o možnosti účasti společnosti v pilotním ověřování byli zaměstnanci poptáni, zda se tohoto pilotního ověřování budou chtít zúčastnit.
Po zvážení pozice účastníků v pilotním ověřování přijali. Celkový průběh kurzu pana Vereščáka i jeho kolegy velice příjemně překvapil naprosto profesionálním přístupem všech účastníků. Nejlépe vyhodnoceny byly především osoby lektorů, konkrétně při výuce - vyplňování daňových dokladů, výpočet sazby DPH, její rozlišení. Panovala naprostá shoda všech účastníků pilotního ověřování. Například rozlišení sazeb DPH, jejich výpočet a užití v praxi, kde účastníci zpracovávali vše při výuce(a poté u zkoušky) zcela samostatně. Pro všechny účastníky pilotního ověřování nabyté informace přispěly k profesnímu růstu s přesahem i do osobního života.
Technické zázemí ve společnosti díky podpoře dalšího vzdělávání zaměstnavatelem bylo naštěstí samozřejmostí. Po absolvování kurzu a obdržení certifikátů, zvažují někteří zaměstnanci pracovat externě, jako OSVČ na pozici Servisní pracovník u zákazníka / externista pro společnost Libea s. r. o. 
Účast v pilotním ověřování by pan Vereščák doporučil svým známým z důvodu možnosti dalšího profesního růstu bez vynaložení finančních nákladů. Díky projektu UNIV3 není problém najít další profesní kvalifikace v téměř každém oboru.