Díky setkání na lyžařském svahu se dnes děti z dětského domova saunují

3. 4. 2015

Dva čeští zanícení sportovci se potkají před Vánocemi na rakouském lyžařském svahu. Jeden z nich je krajský koordinátor projektu UNIV za Olomoucký kraj. Druhý je ředitel dětského domova v Zábřehu. První z nich hledá vhodné prostředí pro pilotní ověření programu dalšího vzdělávání „Obsluha sauny pro děti a dospělé“ a druhý právě dobudoval saunové centrum. A šťastná náhoda byla na světě!    Díky
Kurz pilotního ověřování byl zahájen hned v lednu nového roku 2015 v dětském domově.  Jeho úplný název zní SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh, Sušilova 40 a jde o dětský domov s mateřskou, základní a střední školou, kde děti našly svůj náhradní domov. Všichni zaměstnanci tu vyvíjejí maximální snahu o začlenění sociálně znevýhodněných nebo zdravotně postižených dětí do společnosti. 
Při návštěvě Domova na vás dýchne usměvavá, přátelská atmosféra a téměř rodinné klima mezi zaměstnanci a dětmi. Je zřejmé, že pracovníkům se daří týmová spolupráce a vzájemná podpora při řešení krizových situací (afekty u žáků, epileptické záchvaty, rasová nesnášenlivost, problémové chování žáků, jednání s problémovými rodiči, jednání s Policií ČR, s pracovníky odboru péče o dítě, s kurátory).
Většina dětí mateřské školy je v péči logopeda, který k nim pravidelně dochází. Paní učitelky z „mateřinky“ úzce spolupracují s pedagogy  1. stupně ZŠ pro následné úspěšnější začlenění dětí do školy. Dětem je věnována maximální individuální péče zohledňující jejich specifické potřeby v odborné spolupráci se školní psycholožkou. Zvlášť na 2. stupni ZŠ je třeba uplatňovat preventivní postupy u žáků s problematickým chováním. Absolventi ZŠ jsou vedeni k tomu, aby pokračovali ve studiu. Škola má jednoletou a dvouletou praktickou školu.
Pro zlepšení podmínek Domova se pedagogové aktivně zapojují a realizují mnohé činnosti. Vedení školy ve výchově upřednostňuje prožitkové a činnostní aktivity pro vytváření dobrých vztahů s dětmi  - děti se v zimě účastní lyžařských pobytů na horách, v létě se organizuje vodáctví, pomáhají s udržováním zahrady, v tělocvičnách a na hřišti se účastní sportovních klání, ve školních dílnách se učí pracovat s nářadím a mít radost z vlastních výrobků. Ředitel nedávno zorganizoval a zajistil v Domově vybudování centra saunování s finskou saunou a infrasaunou se zázemím. 
Proto nebylo divu, že se pan ředitel, jeho zástupce (další zanícený sportovec a vyznavač zdravého životního stylu) a deset pedagogů bez zaváhání přihlásilo k realizaci pilotního ověření vzdělávacího programu „Obsluha sauny pro děti a dospělé“.
Lektory osmdesáti hodinového vzdělávacího programu se stali propagátoři a odborníci na saunování – ředitel Domova Mgr. Radek Pavlík a jeho zástupce Mgr. Ivo Fromel. Velmi důsledně se připravovali na výuku, shromažďovali studijní texty pro dané vzdělávací moduly, praktickou část výuky měli „v malíčku“. Vzdělávací program obsahuje sedm modulů – Orientaci v předpisech pro provoz sauny, Ovládání topidla a strojního zařízení sauny, Stavební a technické požadavky na provoz sauny, Zajišťování provozu sauny, Dodržování hygieny provozu, Aplikování zásad zdravého saunování včetně předlékařské první pomoci a nakonec Zajišťování ekonomického provozu veřejné sauny. 
Výuka probíhala v odpoledních hodinách v domovské škole dle stanoveného učebního plánu. Účastníky byly tři pedagogové a sedm pedagožek. Je zřejmé, že pro ženy bylo daleko náročnější zvládnout technické výukové moduly – strojní zařízení sauny, stavební a technické požadavky na provoz a jeho zajišťování. Dalším mezníkem, který bylo nutno překonat a zvládnout, byla nastalá situace, kdy z dlouholetých pedagogů se stali žáci, které vyučoval a zkoušel ředitel školy spolu se svým zástupcem. 
Výuka kurzu byla u konce a většina pedagogů měla pocit, že na blížící se zkoušky nejsou dostatečně připraveni. A to před zkouškami ještě odjíždějí s dětmi i s panem ředitelem na lyžařský pobyt. Pan ředitel nervozitu kantorů vyřešil po svém – po uložení dětí k nočnímu spánku s pedagogy opakoval učivo „sauny“ na místo zaslouženého odpočinku po náročných dnech s dětmi na lyžích.
Dny zkoušek jsou tu! Jak se dalo u pedagogů předpokládat, výsledky zkoušení byly velmi dobré. Všichni obdrželi certifikát o úspěšném absolvování kurzu pro profesní kvalifikaci „Obsluha sauny pro děti a dospělé“. Při závěrečném hodnocení mnozí pedagogové přiznali, že pro ně bylo značně nepříjemné být vyvolán a zkoušen před ostatními. Což má však i pozitivní dopad - lépe se nyní vžijí do pocitů svých žáků před tabulí!
I ředitel školy je spokojený - saunování dětí v Domově nyní probíhá pod odborně proškoleným dohledem. Někteří z pedagogů by se chtěli přihlásit ke zkoušce dle zákona 179/2006 Sb. A a rozšířit si své profesní uplatnění.