Jarda: Rom, který ví, jak zkrotit vodní toky

3. 6. 2015

Jaroslav Kováč je Rom z Pošumavské vesničky na Prachaticku. V rámci projektu „Perspektiva pracovního uplatnění etnických menšin“, který od března 2013 realizuje nezisková společnost IMPAKT, se od začátku snažil využít všechny možnosti projektu, ať to byly prvotní motivační semináře, individuální konzultace, rekvalifikace. V rámci projektu si udělal řidičský výcvik a zkoušky skupiny B a skupiny T, a v neposlední řadě využil i možnosti dotovaného místa v jeho obci. Získáním řidičského průkazu B a T se zvýšila jeho šance najít si kvalifikovanější pracovní místo.
Společnost IMPAKT pracuje od roku 2007. Zaměřuje se především na obyvatele periferií, na sociální práci, iniciování a vytváření komunitních projektů. Další její činností je organizace vzdělávacích kurzů, rekvalifikačních programů, akcí pro veřejnost a volnočasových aktivit pro děti a mládež. 
Aktivity společnosti jsou dále zacíleny na budoucnost venkova a obnovu kulturní krajiny. IMPAKT provozuje Mateřské a komunitní centrum v Dubu, společnost působí v regionu Prachaticka a v přilehlých oblastech Jihočeského kraje. Je členem Místní akční skupiny Chance in Nature a Sítě mateřských center. 
V roce 2014 se společnost IMPAKT také zapojila do projektu UNIV 3. Úspěšně zrealizovala pilotní ověřování programu (41-046-H) Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz a (36-019-H) Vodař - údržba vodních toků.

Hned po zahájení náboru účastníků do pilotního ověřování profesní kvalifikace Vodař – údržba vodních toků (36-019-H) byl právě Jarda Kováč vytipován jako vhodný kandidát. Jarda projevil ihned zájem a měl chuť pustit se do studia. Navíc sám vytipoval další Romy z jeho okolí, kteří by mohli mít o kurz rovněž zájem. 
Tento prvotní zájem byl velice potěšující. Potvrdila se tak prvotní myšlenka, že Jarda, který již svoji zodpovědnost prokázal v dřívějších aktivitách, se zodpovědně pustí i do kurzu Vodař – údržba vodních toků. S náplní pilotního ověřování kurzu byli účastníci seznámení v rámci vstupního diagnostického modulu.
Protože má Jarda pouze základní vzdělání a nebylo mu umožněno další vzdělávání, přijal tuto nabídku především proto, aby získal nové znalosti a praktické dovednosti, které byly náplní kurzu: práce s křovinořezem, s elektrocentrálou, s drobnými elektrickými nástroji, atd. Dalším důvodem bylo, že si chtěl ověřit svoji dosavadní praxi z předchozích zaměstnání. Pracoval ve stavební firmě jako pomocný zedník, získal bohaté pracovní zkušenosti na různých zemědělských farmách v okolí jeho bydliště.
V současnosti pracuje pro obec Ktiš, kde bydlí. Jeho pracovní náplní je především koordinace údržbových prací – údržba zeleně, porostů u cest, péče o pracovní nástroje, sekačky, křovinořezy, práce v lese a neposlední řadě i údržbové práce na potocích v katastru obce. Získané znalosti a zkušenosti, jak z praktické, tak teoretické výuky, z pilotního ověřování bohatě využívá každý den ve své práci. 
Stanovený cíl, úspěšně kurz dokončit, se Jardovi podařilo. Od začátku ke všemu přistupoval velice aktivně. Vzhledem k tomu, že kurz probíhal v Dubu u Prachatic, bylo potřeba vyřešit dopravu na místo konání. Jarda ochotně nabídl další účastníkům z jeho obce, že je do Dubu bude dopravovat. Méně zkušeným a zručným kandidátům byl vždy ochoten pomoci jak radou, tak předáním praktické zkušenosti.
Ze zkoušek z teoretické části měl daleko větší obavy než z praktické, proto měl při teoretické výuce na lektora mnoho dotazů a chtěl problematiku Vodohospodářského zákona v základu pochopit. Především pak související předpisy, čtení projektové dokumentace atd. V praktické části si byl mnohem jistější. Při zkouškách vše zvládal velice bravurně, byl na zkoušky velice dobře připravený, a proto působil velmi jistě. Nebál se před hodnotiteli na otázky ihned odpovídat, byl vzorem pro další kandidáty pilotního ověřování. 
Na otázku, které znalosti a dovednosti získal na kurzu a zda je využije ve svém zaměstnání, Jarda odpověděl:
„Ano, myslím, že všechny znalosti, jak teoretické, tak praktické, využiji ve svém dosavadním zaměstnání. Pracuji na obci, mám na starosti rozdělování a plánování práce, jako je údržba zeleně, práce v lese, ale také práce na údržbě koryt potoků, kterých je v katastru obce mnoho. Dověděl jsem se a naučil jsem se hodně, a pevně věřím, že paní starostka tuto moji snahu ocení a budu pro ni oporou pracovní party na obci.
 Také jsem si uvědomil, že když budeme potoky a další vodní toky dobře udržovat, tak předejdeme velkým problémům do budoucna, jako jsou povodně, vymílání břehů a tak podobně. Děkuji za tu možnost, že jsem se bezplatně mohl zúčastnit tohoto kurzu, a také za to, že jsem si uvědomil, že i když mám jen základní vzdělání, tak díky svojí pracovní zkušenosti z různých oborů něco umím, když je problém umím si poradit, a když je přede mnou něco nového, nebojím se toho.“
Spolupráci s pracovníky pilotního ověřování hodnotí Jarda dobře. Také jim se s ním dobře spolupracovalo, hlavně proto, že se Jarda nebojí zeptat, když mu něco není úplně jasné, když se chce ujistit, že informace dobře pochopil. 
Ale asi nejvíc si Jarda cenní setkání s lektory, kteří k němu přistupovali naprosto bez předsudků, velice si vážili jeho zájmu a byli překvapeni jeho dosavadními pracovními zkušenostmi. Další pozitivum je, že jak lektor pan Hron (pracuje na Povodí Otavy ve Strakonicích), tak lektor pak Zach (pracuje jako OSVČ), jsou oba dva chlapi z praxe. Své práci rozumí a snaží se své zkušenosti, dovednosti, a znalosti předat dál.
V průběhu kurzu se také ukázalo, že Jarda má mezi ostatními Romy přirozenou autoritu. Dokázal ostatním pomoci, poradit, a v případě neúspěchu je i povzbudit. Zaměstnavatel Jardy Kováče, paní starostka obce Ktiš, Jardu po celou dobu povzbuzovala. Umožnila mu uvolnění z práce a po úspěšném ukončení kurzu na něj byla pyšná. A naskytne-li se v budoucnu pro Jardu další možnost zvýšení profesní kvalifikace, určitě mu bude paní starostka nápomocna. Určitě jej povzbuzovala i jeho partnerka, která jej zkoušela doma z teoretických otázek, ze kterých měl Jarda před zkouškami obavy.
Také vzdělavatelé jsou rádi, že průběh pilotního ověřování i náplň profesní kvalifikace Vodař – údržba vodních toků (36-019-H) hodnotí Jarda velmi pozitivně. Jak sám uvádí, je to pro něho zkušenost, která ho inspirovala k dalšímu profesnímu růstu: „S kurzem jsem byl spokojen, jsem moc rád, že jsem všechno úspěšně zvládnul. Nevím, co bych změnil, ale v průběhu kurzu mě napadlo, že by bylo fajn si v rámci kurzu udělat zkoušky na motorovou pilu. Tento úspěch mě určitě podpořil do budoucna -  že i když mám jen základní školu, mám šanci na kvalifikovanou práci. Mým koníčkem jsou domácí zvířata, hlavně koně, a když bude možnost, určitě bych se i v tomto oboru rád zúčastnil nějakého kurzu.“
Vzdělavatelé drží Jardovi palce, aby ve svém nasazení pokračoval. Pevně věří, že získané znalosti jsou přínosem pro něj i pro jeho zaměstnavatele. Společnost IMPAKT se bude snažit pro něj i pro další takto motivované zájemce získat v rámci dalších projektů finanční prostředky na podporu jejích osobního i profesního růstu. Jsou si tady jistí, že Jarda bude mít zájem o další kurzy -  určitě to bude kurz práce s motorovou pilou.