Jiřina má perspektivu v bezpečnostních službách

11. 6. 2015

Do procesu pilotního ověřování se Jiřina přihlásila na základě informace od kamarádky ze zaměstnání, a také na základě inzerce zaměstnavatele, který byl osloven k účasti. Byla mu nabídnuta možnost prohlubování vědomostí a znalostí zaměstnanců v oboru bezpečnostních služeb.

V uvedeném oboru Jiřina již dříve pracovala, ale její znalosti, zvláště pak právního základu oboru a činnosti samotné, byly spíše povrchní a kusé. Tím se při výkonu povolání někdy dostávala do situací, ve kterých se cítila nejistá a rozhodovala se spíše na základě pocitů a dojmů o správnosti řešení.

Dalším z jejích osobních důvodů k účasti v kurzu bylo přesvědčení, že získané vědomosti jí pomohou i v jejím vyšším věku k větší perspektivě udržení si zaměstnání, případně k získání nového zaměstnání v regionu s jednou z největších nezaměstnaností v ČR.

Nyní je přesvědčena, že byl tento záměr kurzem naplněn a že získané vědomosti se pozitivně projevily v její pracovní činnosti. Nejvíce pak v sebejistějším rozhodování a rychlejší reakci na jednotlivé situace.

Počáteční informační a diagnostické moduly byly pro ni poměrně časově náročné. Je ale pravdou, že díky tomu se lektoři dozvěděli více o účastnících pilotního ověřování a výuka samotná mohla být následně těmto poznatkům přizpůsobena a cílena jako navazující na vzdělání a vědomosti jednotlivých účastníků.

Po setkání s průvodcem získala Jiřina jasnou představu o průběhu celého programu a uvědomila si, co asi umí a co se ještě potřebuje naučit. Spolupráce s průvodcem byla včasná a dostatečná. Vše důležité k průběhu i k závěrečné zkoušce se dozvěděla a průběžně o tom byla opakovaně informována.

"Jelikož jsem se již dlouhou dobu neúčastnila žádného vzdělávání nebo učení, bylo pro mě v počátku kurzu obtížné udržet pozornost a koncentraci. Postupně se to však zlepšovalo, což bylo dáno zajímavostí kurzu, osobním přístupem jednotlivých lektorů a možností sdílet názory a zkušeností s účastníky. Jednotliví lektoři nám uměli teoretické znalosti převést do srozumitelné formy, včetně právního povědomí. Zajímavá byla také projekce některých témat a názorné vysvětlení na praktických příkladech, včetně praktické ukázky a možnosti vyzkoušet si činnost,“  hodnotí paní Jiřina.