K práci s železem potřeboval železnou vůli

26. 4. 2015

Pan Roman je zaměstnán ve společnosti Valme s. r. o., jako pomocný stavební dělník. Jeho nejvyšší dosažené vzdělání je vzdělání základní, nedokončil učňovský obor.
Poté se registroval jako uchazeč o zaměstnání na ÚP Libereckého kraje. Oslovoval společnosti v oboru stavební výroby, účastnil se výběrových řízení, nikde ale neuspěl. V loňském roce se přihlásil do projektu Stáže ve firmách a byl vybrán společností Valme s. r. o. do účasti v projektu. Po ukončení praxe v projektu se majitelé společnosti rozhodli Romana zaměstnat na pozici Pomocný stavební dělník, kde působí až dosud.
Společnost Valme s. r. o. se zabývá výrobou železobetonových konstrukcí, ukládkou oceli a stavební činností. Společnost se celoročně aktivně věnuje vzdělávání a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců.
Společnost Valme s. r. o. byla oslovena Centrem vzdělanosti Libereckého kraje za účelem účasti v projektu UNIV 3 pro pilotní ověření PK Železář. Majitelé společnosti se rozhodli zúčastnit se pilotního ověření pro PK Železář. Romanovi byla nabídnuta pozice účastníka v pilotním ověření pro PK Železář. Tuto nabídku přijal s vědomím možnosti rozšíření vědomostí v oboru, ve kterém působí společnost, v níž je zaměstnán. Díky spolupráci v týmu zaměstnanců již viděl práci zaměstnanců v oboru Železobetonář, avšak konkrétně s těmito činnostmi se ještě nesetkal, stejně jako ostatní oslovení účastníci pro pilotní ověřování v projektu UNIV 3 - PK Železář.
Na počátku pilotního ověřování byl maličko nejistý, že proces nezvládne, avšak během výuky nabyl vědomosti a přesvědčení se dále vzdělávat. Po uskutečnění úspěšné závěrečné zkoušky Pilotního ověřování na pozici PK Železář mu byla přislíbena možnost uskutečnit si zkoušku z PK Železář u AOs, dle NSK, která bude financována ze zdrojů společnosti.
Při rekapitulaci stávajících znalostí a možností složení zkoušky z PK Železář u autorizované osoby, vidí Roman tuto možnost jako velice důležitou, jelikož uplatní nabyté vědomosti z výuky pilotního ověřování a dosavadní praxe. Uvítal by možnost zúčastnit se dalšího pilotního ověřování např. pro PK Betonář, či PK Železobetonář.
Tato cesta dalšího vzdělávání mu nejenom pomůže udržet stávající zaměstnání, ale i zvýšit kvalifikaci v daném oboru.