Navrhla jsem si koupelnu snů

24. 4. 2015

Jmenuji se Kateřina, pocházím z Kraje Vysočina, kde se svou rodinou bydlím 21 let. Od dětství jsem měla možnost sledovat svého otce při práci. Jeho oborem je stavebnictví. Často jsem naslouchala různým hovorům při řešení problémů týkajících se právě prováděného stavebního díla, viděla jsem zaměřování staveb. Vzpomínám si, že jsem obdivovala zručnost zedníků při stavbě zdí domu. Vzhledem k tomu jsem měla představu o oboru, tak mě tato oblast přitahovala a lákala svými možnostmi a širokým profesním záběrem. Na konci deváté třídy základní školy byla pak moje profesionální volba jednoznačně orientována do oblasti stavebnictví, tedy profese, která je doménou především mužské populace. Začala jsem studovat Střední školu stavební v Jihlavě obor stavebnictví – architektura a design. V rámci výuky mě zajímaly předměty týkající se konstrukcí staveb a především konstrukční cvičení. Školu jsem úspěšně zakončila maturitou v roce 2013 v řádném termínu. Maturita pro mne znamenala konec studentských let a nezbylo nic jiného, než se pustit do hledání zaměstnání. Příležitost se našla u firmy VSM Interiér design. Zde jsem za kolegyni, která nastoupila mateřskou dovolenou, vykonávala pracovní pozici asistentka přípravy a podpory. 

Toto designové studio nabízí svým klientům kompletní servis v oblasti návrhů a realizace interiérů. Práce mě zde velice baví. Vedoucí studia je erudovaná, příjemná odbornice v oboru designu a výtvarného umění. Mám možnost sledovat její práci, podílet se na realizaci různých typů zakázek, návrzích a projektech. Z mého pohledu zde mohu přispět i svými nápady. Pocit zadostiučinění pro mě je, když se posléze realizuje návrh, na kterém jsem se podílela a který pak vidím v reálném provádění. Při této příležitosti jsem si také ověřila, jak významným momentem je schopnost komunikace se zákazníkem a zároveň jsem si také uvědomila, že moje profese vyžaduje neustálé sledování posledních trendů jak v nabídce materiálů, tak i bytové architektuře a bydlení obecně.

Z výše uvedených důvodů jsem neváhala využít možnost a přihlásila jsem se do pilotního ověřování profese Designér koupelen. Po setkání s pracovníkem (později jsem se dozvěděla, že je průvodcem při realizaci programu) jsem byla přesvědčená, že to bude přínos pro další rozvoj mého kreativního myšlení a dosud získaných dovedností.
V popisu kurzu se praví, že designér koupelen navrhuje interiéry koupelen, sociálních zařízení a dalších prostor vybavených keramickými, případně skleněnými nebo obkladovými prvky, poskytuje odborné poradenství při výběru obkladových materiálů a zařizovacích předmětů, včetně výpočtu spotřeby materiálů a sestavení rozpočtu. Už z tohoto výčtu je patrno, že tato problematika je poměrně rozsáhlá.
 V současné době je výuka u konce a nejen já, ale i moji kolegové, kteří se výuky pilotního ověřování této profesní kvalifikace účastnili, stojí před složením závěrečné zkoušky.
Když se ohlédnu zpět a rekapituluji realizaci kurzu, nelituji, že jsem svůj využila svůj volný čas tímto způsobem.
VSM ACADEMY se důsledně věnuje organizaci a zajištění pilotního ověřování. Časové rozvržení výuky a harmonogram jednotlivých lekcí mi plně vyhovoval, přestávky jsou dostatečné pro připravené občerstvení v místě výuky, což také všichni využívali. Nová budova VSM ACADEMY, kde je umístěno školící centrum, je moderně a vkusně vybavena, poskytla ve svých prostorách vhodné zázemí pro výuku. Samotná výuka byla odborně lektorsky zajištěna. Lektorka kurzu je na velmi dobré odborné a profesionální úrovni a její lekce byly zajímavě pojaty s dostatkem prostoru na dotazy ze strany účastníků kurzu. Není běžné to, že by se lektor individuálně – nad rámec stanoveného časového harmonogramu, věnoval dle potřeby účastníkům kurzu s cílem přesvědčit se, že probíraná látka je správně pochopena a dostatečně procvičena. 
Pokud se tedy seznámíte s obsahem kurzu, zjistíte, že splnit zadané požadavky není až tak snadné. Některá témata vyžadovala intenzivní samostudium dané problematiky a také spoustu hodin u počítače. Stěžejní je dle mého názoru se dobře naučit a využívat program Sketchup, který používáme pro vizualizaci návrhů. 

 

Vypracování návrhu koupelny do přesně stanovených rozměrů musí splnit všechny nároky a představy zákazníka a je podmíněn dobrou znalostí širokého záběru všech rozhodujících faktorů, které je nutno respektovat.

Při přípravě návrhu pro obhajobu u zkoušky v závěru kurzu jsem si navrhla svou koupelnu snů, kterou bych chtěla v budoucnu zrealizovat.
 Stojím na prahu své profesní dráhy a uvědomuji si, že vzdělávání mě bude provázet dalšími léty mého života. Celý úzce odborný kurz byl pro každého účastníka bezplatný, což je skutečnost, která není samozřejmostí.
Věřím, že zájem o nové věci obecně obohacuje soukromý, ale i profesionální život každého - nejen mladého člověka. V současné době není jisté, zda člověk zůstane u jedné firmy pracovat celý život. Absolvování kurzu Designér koupelen mi rozšířilo možnosti uplatnění na trhu práce a věřím, že úsilí vložené z mé strany se mi vrátí v podobě zrealizovaných zakázek ke spokojenosti zákazníka.