Nejen láska prochází žaludkem

28. 4. 2015

Hotelová škola má v regionu Novojičínska a Vsetínska dlouholetou tradici, i když se její název několikrát změnil. Gastronomické obory se vyučují od roku 1955. Dnešní obory Kuchař - číšník a Cukrář jsou zakončené získáním výučního listu. Studijní obory se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a lázeňství jsou zakončeny maturitní zkouškou. Zaměření na lázeňství je jednou z posledních změn, která reaguje na rozvíjející se oblast lázeňství a wellness v regionu. 
Škola se snaží přizpůsobit trhu práce, aby se mladí lidé mohli pokud možno rychle zapojit do pracovního procesu ve svém oboru. Příkladem je slečna Markéta, které je 21 let a pracuje ve školní jídelně ve Frenštátě pod Radhoštěm. Po skončení základní školy se rozhodla pro obor, který byl v místě bydliště, líbil se jí, zdál se perspektivní. Jednalo se o práci cukrářky na Hotelové škole ve Frenštátě pod Radhoštěm. Jejím snem bylo otevřít si a provozovat vlastní cukrárnu, péct dorty a vyrábět moderní moučníky a domácí zmrzlinu. Všechno do vyučení probíhalo podle jejích představ. Po skončení školy si slečna Markéta vyřídila živnostenské oprávnění, ale během krátkého času zjistila, že to nebude tak snadné, jak si představovala. Konkurence byla silná, kupní síla obyvatelstva menšího města nebyla vysoká a v průběhu času ještě dále klesala. Slečně Markétě nezbývalo, než dělat všechno pro vývoj jejího profesního života. Podařilo se jí najít práci v jedné školní jídelně na základní škole. Zde pracovala jako pomocná síla s tím, že zaměstnavatel požadoval, pro její lepší tarifní zařazení, zvýšení kvalifikace. Na svém současném pracovišti je velmi spokojená, a proto se snaží co nejvíce zdokonalovat v jednotlivých činnostech, které jí zaměstnání přináší.  
V příběhu svou kladnou roli sehrála nabídka z Hotelové školy, kdy byla Markétě nabídnuta zástupkyní ředitele pro praktické vyučování paní Andreou Tobolovou možnost dalšího vzdělávání. Ve škole se připravoval v pilotním ověřování vzdělávací modul Výroba příloh, do kterého se slečna Markéta přihlásila. Očekávala, že se v něm nejen zdokonalí ve vaření klasických příloh - knedlíků, brambor, rýže, těstovin - ale že se naučí i něco nového, zajímavého.
Do kurzu se přihlásilo celkem 8 účastníků, probíhal velmi intenzivně, v nově vybaveném gastrocentru hotelové školy. Účastníci na začátku obdrželi osnovu kurzu, která obsahovala:  76 hodin aktivní činnosti týkající se předpisů souvisejících se stravovacími službami, administrativní práce a především náročná praktická část. Náplní kurzu nebyly jen běžně známé přílohy. Slečna Markéta se seznámila i s méně známými surovinami jako je quinoa, kuskus, červená čočka, pohanka a dalšími. Taky se naučila speciální úpravy čekankových puků, chřestu, červené cibule, brambor i rýže... V rámci kurzu pro ni bylo novinkou používání odborné terminologie, například gratinování, filírování, pošírování, blanžírování... Zajímavou součástí kurzu bylo i samotné expedování připravených příloh. Markéta se naučila využívat zajímavé možnosti použití odpovídajícího inventáře i použití moderních trendů při expedici příloh. 

  

Tímto kurzem ji provázely dvě zkušené lektorky, u nichž se setkala s vysokou odborností, rozsáhlými zkušenostmi a aktivním přístupem. Lektorky se všem účastníkům kurzu věnovaly podle potřeby. Některé činnosti byly prováděny kolektivně, jiné s lektorkami individuálně. Stanovený čas byl vždy maximálně využit k zodpovězení dotazů, k diskuzi nad vzniklými problémy a k řešení případných nedostatků, které se při přípravě konkrétních příloh nebo expedici vyskytly. Vždy byly pro všechny účastníky připraveny studijní a názorné materiály, se kterými se dobře pracovalo. Velmi kladně byla hodnocena možnost pracovat samostatně na moderně vybaveném výrobním úseku nově vybudovaného gastrocentra. Markéta mohla vařit v nejnovějším konvektomatu, mohla si zkusit vakuové vaření, které splňuje požadavky na moderní vaření. 
Novou zkušeností pro Markétu byla i spolupráce s průvodkyní v pilotním ověřování. Získala nejen všechny potřebné informace o kurzu, ale naučila se napsat životopis, odhadnout své znalosti, dovednosti a schopnosti. Markéta na otázku spolupráce s průvodcem, odpověděla: "Osobnost paní Závodné, která je v projektu průvodkyní, je pro mne spojujícím článkem se školou, kde jsem se vyučila, a zároveň zárukou, že kurz bude mít vysokou úroveň."
Nezastupitelnou roli v projektu pilotního ověřování má i mentor. Tuto funkci zodpovědně vykonával pan Ivo Herman, ředitel Hotelové školy ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Absolvování kurzu pro slečnu Markétu po časové stránce nebylo příliš náročné. Kurz probíhal především v odpoledních hodinách a o sobotách. V zaměstnání nebylo potřeba zvláštní uvolňování, i když absolvování kurzu bylo ze strany zaměstnavatele podporováno. S velkým pochopením se slečna Markéta setkala i doma, kdy ji všichni blízcí v účasti na kurzu "Výroba příloh" podporovali. Možná protože si uvědomovali, že v průběhu kurzu si bude doma prakticky zkoušet, co se naučila.

Od absolvování kurzu očekávala slečna Markéta především větší konkurenceschopnost na trhu práce, získání nových kontaktů, nových znalostí a zkušeností. Rozhodně se jí absolvováním kurzu rozšířily odborné znalosti a dovednosti, které může již dnes uplatnit v zaměstnání, kdy do jídelního lístku navrhla zařadit jako novou přílohu kuskus. Zaměstnavatel její aktivní přístup velmi kladně hodnotil. Získaná zkušenost inspirovala slečnu Markétu k tomu, že se přihlásila ke Zkouškám z profesních kvalifikací a následně k získání výučního listu kuchař na Hotelové škole ve Frenštátě pod Radhoštěm. Protože ve svém oboru cukrářka nenašla aktuálně uplatnění a pracuje v kuchyni, jistě zde uplatní nově nabyté vědomosti a zkušenosti.
Slečna Markéta hodnotí celý kurz velmi pozitivně. Již jej doporučila svým známým, kteří jej sice dnes nepotřebují k rozšíření kvalifikace, ale široké uplatnění najde i v běžném životě při každodenním vaření v domácnosti.
Po úspěšném ukončení studia a po získání výučního listu se jí možnosti uplatnění jistě rozšíří, ať se rozhodne pracovat jako zaměstnanec nebo se rozhodne pro samostatné podnikání. Velmi kladně byl ze strany Markéty, i ostatních účastníků kurzu, hodnocen přístup komise při závěrečné zkoušce. Všichni byli překvapeni profesionálním přístupem a odbornou erudicí všech členů.
Kurz Markéta ukončila úspěšně. Dnes má Markéta doma osvědčení potvrzující dosažení kvalifikace "Výroba příloh" a je na něj patřičně hrdá.

 

Její poslední slova: „Kromě toho, že jsem se dozvěděla spoustu informací z oblasti moderní gastronomie, tak jsem také potkala spoustu nových zajímavých lidí, mladších i starších než jsem sama. S uveřejněním mého příběhu souhlasím a věřím, že bude inspirací pro lidi v podobné životní situaci." 
Pro školu může být povzbudivým impulzem, že vzdělávání mladých lidí se nemíjí účinkem a vzdělávání dospělých, kteří přece jenom lépe vidí do situace na trhu práce, může být příkladem. A zároveň může být povzbudivé, že se škola ještě více otevřela vzdělávání všech věkových skupin, které i učitele mohou výrazně inspirovat k případným změnám výuky náctiletých žáků.