Paní Dáša dobře poradila sobě, nyní radí v kariéře ostatním

4. 4. 2015

Seznámily jsme se v kanceláři projektu Rodičovství a práce v Nymburce, kde Dáša pracuje jako individuální poradce pro různé cílové skupiny – rodiče na či po rodičovské dovolené, evidované na Úřadu práce.  Její hlavní náplní práce je individuální poradenství klientkám tohoto projektu (žádný muž se projektu nezúčastnil), ale i projektu Krátce bez práce, jehož se účastní uchazeči o zaměstnání, evidovaní na Úřadu práce do 6 měsíců, a projektu pro absolventy Cílem je zaměstnání ve Středočeském kraji.
Před nástupem na tuto pracovní pozici byla v totožné situaci, jako její klienti, tedy bez práce, vedená v evidenci Úřadu práce.  Svou situaci řešila tak, jak to později doporučovala i svým „ovečkám“, tedy nerezignovat, ale aktivním přístupem a neustálým kontaktem s potenciálními zaměstnavateli se úspěch ve formě nového zaměstnání nakonec dostaví, i když může jít o druh práce, na který původně vůbec nepomyslíte. Své profesní zaměření, obchodní zástupce IT firmy, nakonec zúročila i tím, že její počítačová gramotnost je na velmi slušné úrovni a mohla tak nabídnout to, co personalisté běžně u zájemců o zaměstnání vyžadují, ale u věkové kategorie 50 + příliš nepředpokládají.
Dáša je velmi komunikativní a životem zkušená žena, takže mou nabídku, aby si rozšířila své znalosti a dovednosti (kompetence) v oblasti, která ji zaujala, absolvováním kurzu KARIÉROVÝ PORADCE PRO VZDĚLÁVACÍ A PROFESNÍ DRÁHU po určitém zaváhání přijala. To zaváhání bylo způsobeno termíny výuky kurzu. Jelikož účastníky byly osoby zaměstnané, výuka probíhala o víkendech, tj. pátek odpoledne, sobota, neděle, a to po 6 víkendů za sebou. Osobní život šel trochu stranou a tak i souhlas manžela a širší rodiny hrál svou roli. Hlavním důvodem, proč přinést tuto oběť ve formě ztráty volného času byla skutečnost, že se v této oblasti tzv. našla a chce na profesionální úrovni poskytovat poradenské služby těm, kteří o ně projeví zájem, ať již ve školství nebo spoluprací s neziskovým sektorem. 

A tak se po konzultaci s průvodcem, která ještě umocnila její motivaci, stát se kariérovým poradcem, setkávala s kolegy z oboru a lektory, doplňovala a pilovala své odborné, teoretické a především praktické dovednosti a připravovala se na zkoušku. Noční můrou bylo skupinové poradenství, se kterým neměla zkušenosti, a také teorie a právní minimum. Lektoři byli individualitami s odbornými znalostmi, a každý tak přinášel jiný pohled na problematiku či kladl důraz na aspekt této profese. Všem záleželo na tom, aby si účastníci kurzu odnesli co nejvíce informací a praktických zkušeností, a tak byly víkendy naplněny konzultacemi i praktickým nácvikem kariérových pohovorů, testy a vyhledáváním informací z profilu Info absolvent i biflováním legislativního rámce vzdělávací soustavy ČR.  

Absolvováním kurzu i složením závěrečné zkoušky Dáša posílila svou konkurenceschopnost na pracovním trhu, neboť pracovní pozice v projektu ESF je záležitost dočasná a zaměstnání je na dobu určitou. Závěrečné předání Osvědčení pak bylo jen třešničkou na dortu a možností znovu se setkat s kolegy, s nimiž si užila 6 víkendů tvrdé práce, ale i zábavy. Nabyté kompetence nyní využívá při sestavení podnikatelského záměru v oblasti kariérového poradenství.