Počítačové sítě prodělávají neustálý překotný rozvoj

30. 4. 2015

Miloš absolvoval střední odbornou školu před rokem. I když byl po celou dobu studia průměrným studentem, vždy když ho nějaká oblast zaujala, dokázal v ní být velmi dobrý. Dokonce byl se spolužáky nominován na mezinárodní soutěž, což u něj u něj způsobilo v maturitním ročníku určité podcenění odborné maturity a musel ji v podzimním termínu opakovat. Zájem o studium vysoké školy však neprojevil a hledal si po škole práci v oboru. Sehnat ji nebyl problém, pracoval jako správce počítačové sítě pro jednu organizaci a přivydělával si i u jedné střední školy správou počítačové sítě a tvorbou webových stránek. Stále však cítil, že odbornost vyžaduje sledování novinek a cítil i určité mezery ve znalostech nabytých středoškolským studiem.
Na stránkách absolvované školy pak po půl roce od maturity našel možnost zúčastnit se kurzu pro získání profesní kvalifikace Správce sítí pro malé a střední organizace. Přestože věděl, že přihlášení se na kurz znamenalo na dlouhou dobu výraznou ztrátu volného času o víkendech, příliš dlouho neváhal a do kurzu se zaregistroval.
Od kurzu si sliboval jednak zopakování toho, co si měl ze střední školy odnést, jednak získání dalších informací o nových zařízeních i o novinkách v protokolech počítačových sítí a operačních systémech síťových serverů. Samozřejmě, že také očekával načerpání zkušeností od ostatních účastníků kurzu i dobrou přípravu na zkoušky profesní kvalifikace. Také získání dalšího „papíru“ o úspěšném absolvování kurzu se rozhodně do portfolia dokladů o dosažené kvalifikaci vždy hodí.
V převážné většině kurz splnil jeho očekávání. Kurz mu poskytl možnost si znovu utřídit poznatky získané studiem a doplnit je i o poznatky získané ze své dosavadní praxe podpořené upřesněním lektora kurzu tam, kde přesně nevěděl jak některé informace zpracovat a jak je v praxi použít.
Největším přínosem pro něho pak byla oblast informací o instalaci a provozu sítí typu Wi-Fi, dále pak veškeré informace o konfiguracích operačního systému Windows server. Toto vše Miloš využívá v praxi a doplnění informací či zkušenosti lektorů pro něho byly výrazným přínosem.  Oblast instalací a konfigurací Cisco zařízení naopak v praxi zatím téměř nepoužíval a v době konání kurzu ji považoval za nadbytečnou. Tato zařízení jsou pro běžné uživatele a pro střední i základní školství příliš drahá. Po několika měsících však zjistil, že se mu i tato oblast bude velmi dobře v praxi hodit.
V  kurzu, který vyžadoval pouze základní schopnosti uchazeče se orientovat v počítačovém světě, se však sešli frekventanti, kteří již odborné počítačové vzdělání měli případně i několikaletou praxi v oboru. Přesto pro ně bylo přínosné, že byla zopakována i základní teorie počítačových sítí včetně teoretického OSI modelu počítačových sítí. Účastníci si pochvalovali, že propojením s praktickými zkušenostmi, které již mají, je teorie mnohem zajímavější, než když ji slyšeli poprvé v době, kdy tyto zkušenosti ještě neměli.
Praktická část kurzu pak byla rozčleněna v souladu s jednotlivými odborným způsobilostmi podle standardu. Díky velmi rozsáhlému vybavení školícího pracoviště byla praktická část kurzu zajímavá ale zároveň i velmi náročná na množství používaných zařízení. Každý účastník měl možnost pracovat samostatně se „svojí“ počítačovou sítí. Lektoři pak měli jednotlivé příklady vhodně připravené tak, aby bylo možné procvičovat jednotlivé znalosti a dovednosti odpovídající kritériím u zkoušek profesních kvalifikací. Vzhledem k charakteru a typologii počítačových sítí však uchazeči brzy pochopili, že musí být schopni se orientovat v problematice komplexně. V praxi jsou nejčastější implementace sítí tvořeny jako kombinace sítí směrovaných a přepínaných a v poslední době stále častěji využívána síť bezdrátová. Je zřejmé, že v takových sítích se problémy se zajištěním bezpečného provozu spíše komplikují, než zjednodušují. Také bezpečnosti sítí se věnuje nemalá část kurzu a při zkouškách se jedná o samostatnou odbornou způsobilost, která má vzhledem ke složité struktuře sítí také vysoké požadavky na znalost všech dostupných technologií a vyžaduje i kromě teoretických znalostí i praktické zkušenosti s ovládáním různých operačních systémů, které se na provozu sítí podílejí. 
Zkoušky profesní kvalifikace pak vyžadují splnění nejen jednotlivých odborných způsobilostí, ale i znalost a zvládnutí každého kritéria v jednotlivých odborných způsobilostech, a to je při rozsahu celé problematiky velmi obtížné se 100% úspěšností zajistit. Také Miloš bohužel při zkouškách narazil na některá kritéria, která se mu nepodařilo úspěšně splnit. Bylo to hlavně v praktické části zkoušky při konfiguraci části počítačové sítě, se kterou se v praxi nesetkal a ani při výuce v kurzu nezískal takové zkušenosti, které by mu úspěch u zkoušky zajistily. Na jednu stranu jej tento výsledek mrzel, na druhou stranu však zdaleka nebyl sám, více než polovina účastníků nezvládla úspěšně složit závěrečné zkoušky kurzu odpovídající zkouškám profesní kvalifikace. Jasně navrch měli účastníci kurzu, kteří v oboru pracovali již řadu let, plnění úkolů tak pro ně bylo z velké části rutinní záležitostí.
Miloš si však uvědomil, že i když se mu nepodařilo zkoušky složit, tak jej kurz určitě posunul v odbornosti dále. Získal větší sebevědomí, zopakoval si teorii a získal další praktické zkušenosti a několik měsíců po skončení kurzu se mu podařilo uspět při konkurzu na získání nového pracovního místa na pozici správce internetového uzlu akademické sítě. V této pozici opět spatřuje možnost odborného růstu a možnost získat celou řadu zkušeností, protože akademická síť v naší republice využívá nejmodernějších zařízení a technologií. 
Kurz by rozhodně doporučil každému, kdo se o sítě zajímá. Neměla by ale již v úvodu chybět informace o náročnosti zkoušek profesních kvalifikací. Podle jeho názoru k jejich úspěšnému složení samotný kurz zdaleka nestačí. Je třeba mít další jak teoretické, tak i praktické zkušenosti.
Milošovi je 20 let. Je absolventem SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky v Hradci Králové - obor Informační technologie. Na studium vysoké školy se zatím nechystá, je mu ale již nyní jasné, že v oblasti počítačových sítí se bude muset vzdělávat průběžně a že to bude vzdělávání celoživotní.