Průvodci přírodou si zvýšili vědomosti

1. 4. 2015

Na přelomu roku 2014 až 2015 nymburská vzdělávací instituce CEARA, s.r.o. realizovala pilotní ověřování profesní kvalifikace Průvodce přírodou. Kurz kombinoval vyváženým způsobem teoretickou část s praktickou a příklady dobré praxe, doplněnými dostatečným prostorem pro aktivní zapojení účastníků kurzu, především v jeho tematické části Interpretační aktivity a Organizace exkurze.  
Kurz probíhal v průběhu pátku, soboty a neděle zpravidla jednou za 14 dní. Cílem kurzu byla podpora „průvodců“ na vybraném velkoplošném chráněném území. Pro kurz byl vybrán region CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. 
Do průběhu realizace 120 výukových hodin se organizátoři snažili vtěsnat co nejvíce výjezdů a exkurzí do zmiňovaného regionu, přestože byl kurz realizován v zimním období, a zaměřit se na trénink v interpretaci (prezentaci) vlastního průvodcovského projektu přímo v přírodě. Byť se v průběhu realizace kurzu počet snížil z 8 osob na 5, tento „užší“ kruh se skládal z lidí, kteří měli opravdový zájem o obor. Většina z nich již v oboru pracuje, někteří již několik let! 

Příběh první – Lucie 
Lucie je žena mnoha zájmů a aktivit, svůj volný čas ale věnuje především dvěma nejmilejším koníčkům – hudbě a přírodě. Vystudovala obor Botanika a ochrana krajiny a přírody na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v současné době pracuje jako projektová pracovnice Ústavu experimentální botaniky v Praze. Své nemalé vědomosti a dovednosti si ale rozšiřuje také prostřednictvím dalšího vzdělávání. Jedním z příkladů je tříletý kurz v oboru muzikoterapie, který studuje druhým rokem v Olomouci. Druhým bylo absolvování výše zmiňovaného kurzu Průvodce přírodou. Od kurzu očekávala rozšíření svých praktických dovedností, konkrétně v oblasti interpretace. Ráda by v budoucnu pracovala v oboru „průvodcování po přírodě“.  „Čekala jsem od kurzu, že rozšíří především moje praktické dovednosti (především interpretaci), a že se seznámím s novými lidmi, kteří mají stejný zájem o obor a podobnou motivaci kurz absolvovat. Po praktické stránce mě kurz posunul blíže k práci s lidmi,“ říká Lucie.

Příběh druhý – Petr
Účastník kurzu Petr bydlí téměř celý život v našich nejvyšších horách - Krkonoších. V podstatě si pouze odskočil vystudovat vysokou školu do Prahy (asi se nebudete divit, že v přírodovědném oboru).


Po absolvování doktorátu se zase vrátil do „své“ domoviny, kde působí jako outdoor průvodce. Velmi positivně hodnotí tzv. informačně-diagnostický modul: „S pilotním ověřováním souviselo prvotní prošetření našich odborných kompetencí a znalostí prostřednictvím Informačně-diagnostického modulu. Vzhledem k tomu, že v daném oboru pracuji již 20 let, nemusel jsem absolvovat kurz celý. Nicméně úvodní části kurzu mne doslova nadchly, takže jsem se zúčastnil všech částí kurzu. Kurz Průvodce přírodou je specifický a mnoho takto orientovaných kurzů se u nás nerealizuje. Jsem velmi rád, že jsem se kurzu mohl zúčastnit. Práci nelze dělat 20 let stejným způsobem, je potřeba být otevřený k inovativním přístupům.“

Příběh třetí – Jeroným 
Jeroným je v současné době bez práce. Ale brzy „vypukne“ jeho sezóna. Jeroným totiž působí jako průvodce po horách, nikoliv po České republice, ale v Rumunsku. Letos zahájí již svou patnáctou sezónu. I jeho velkou motivací k účasti na kurzu byla „inovace vlastního řemesla“. „Velmi rád pracuji s lidmi, moje práce je mým koníčkem. Přestože pracuji především od jara do podzimu, v zimě mám více prostoru pro vlastní seberealizaci a samozřejmě na rodinu. Na kurz jsem se vlastně přihlásil ze zvědavosti,“ říká. 

Příběh čtvrtý – Daniela
Daniela působí necelý rok na Správě CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, takže když se o kurzu dozvěděla, neváhala ani minutu s podáním přihlášky. I ona má vystudovaný přírodovědný obor, konkrétně obor Fyzické geografie na Přírodovědné fakultě Karlovy univerzity. Také ona sama sebe chtěla posunout dál. Získané znalosti a odborné kompetence určitě využije ve svém současném zaměstnání. 

Příběh pátý - Šárka 
Posledním účastníkem kurzu je Šárka, která nemá zatím s „průvodcováním“ žádné zkušenosti. Nicméně příroda, hory a „batůžkářské“ cestování jsou jí velmi blízké. Šárka vystudovala obor Mezinárodní rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě Palackého univerzity v Olomouci a v rámci vystudovaného oboru procestovala několik vzdálených zemí. S příchodem mateřství se ale vrátila do svého rodného města a začala působit v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků (v oblasti environmetálního vzdělávání) a také si splnila velký sen - spoluzaložila se stejně smýšlejícími lidmi – lesní mateřskou školku. V budoucnu by ráda organizovala objevné výpravy do lesa pro děti předškolního, ale i mladšího školního věku, neboť spatřuje, jak jsou dnešní děti přehlceny moderními výdobytky, ale úplně zapomínají na svět kolem sebe, jak je propojený. Ráda by přinášela dětem nové podněty a zábavné aktivity, jak přispívat k péči o svět kolem nás. 

„Velký přínos kurzu spatřuji především v interpretačních aktivitách a organizaci exkurze jako takové. Kurz nás výborně naučil, jak si vyhledat potřebné informace, jak je zpracovat a prezentovat, jak zodpovědně naplánovat exkurzi, pro jakou cílovou skupinu atp. To považuji pro průvodcovskou profesi a obecně pro práci s dětmi (lidmi) v této oblasti za naprosto klíčové. K bezproblémovému průběhu této části školení samozřejmě přispěl zodpovědný a profesionální přístup lektora, kterého touto cestou velmi chválím,“ hodnotí Šárka.