Toto rozhodně nebyl Lukášův poslední kurz

14. 4. 2015

Škola VOŠ a SPŠ Jičín se potýká kvůli demografickému vývoji s poklesem žáků v počátečním vzdělávání, zároveň ale stoupá poptávka po dalším vzdělávání ze strany zaměstnavatelů i jednotlivců v oblasti zvýšení profesních kompetencí.
Účast v projektu škole přinesla například možnost dalšího vzdělávání v otevřeném prostoru pro celoživotní učení a využití kapacit školy pro další vzdělávání a stávajících pedagogů. Kromě toho výrazně pozvedla motivaci pedagogů, kteří realizují další vzdělávání, k dalšímu učení a konečně došlo ke konfrontaci mezi účastníky dalšího vzdělávání a jejich lektory; před lektory jsou předkládány požadavky z praxe, které je motivují k dalšímu profesnímu růstu, dále tyto poznatky přenášejí do počátečního vzdělání, v některých případech dochází k přehodnocení např. výrobních postupů, důležitosti jednotlivých kompetencí,
Přestože se projekt zaměřuje na dvě na první pohled odlišné cílové skupiny, základní přínos je pro obě skupiny shodný - zvýšení konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti na trhu práce. Současná ekonomická krize a nepříznivý demografický vývoj zvyšuje nezaměstnanost jak v oblasti výrobní, tak i v oblasti školství. Obě cílové skupiny si realizovanými aktivitami projektu zvýšily svoji odbornou kvalifikaci, účast na dalším vzdělávání zvýšila jejich motivaci k získávání jak odborných tak i klíčových kompetencí.
Společná setkání a výměny zkušeností s jinými školami zároveň byly přínosné pro samotné školy nejen v získávání účastníků do programů dalšího vzdělávání, ale i pro stanovování harmonogramů a motivaci pedagogů. 
Příkladem úspěšného absolventa programu je pan Lukáš, který se věnuje oboru strojírenství. O možnosti přihlášení se do kurzu se dozvěděl od stávajícího zaměstnavatele - E. S. H. & F. Studeňany. Sám zaměstnavatel mu kurz představil jako možnost zvýšení kvalifikace a vizi dlouhodobé zaměstnanosti.  Kurz shodou náhod probíhal na stejné škole, kam Lukáš chodil na střední, a o to mu byl návrat do školních lavic povědomější. Těšil se na své bývalé učitele a byl zvědavý, jak se škola od jeho odchodu změnila. Zároveň se těšil i na to, že pozná zas nové lidi a hlavně, hlavně se těšil na zmiňované nové zkušenosti v oboru. 
Nakonec kurz splnil veškerá jeho očekávání. Probíhal ve velmi profesionální zároveň přátelské atmosféře. "Lektoři byli našimi partnery, kteří byli profesně na vysoké úrovni. Velmi precizně nás připravili na závěrečné zkoušky. Výborně jsme byli připraveni jak teoreticky, tak prakticky. Kromě získání nových profesních znalostí a dovedností, pro mě kurz znamenal významné posílení mého sebevědomí. Ukázal mně, že zvládnu bez problémů složit zkoušky, že obstojím i v porovnání s mnohem zkušenějšími pracovníky, kteří kurz absolvovali." prohlásil sám po úspěšném vykonání zkoušky. Tím vším posílil své postavení ve firmě, zvýšil si kvalifikaci i uplatnění na pracovních pozicích. Také nyní disponuje oprávněním pro provádění svářečských prací. A rozhodl se, že to rozhodně nebyl poslední kurz, který absolvoval.