Účetnictví nemusí být vždycky nuda

3. 5. 2015

Nikola vystudovala Střední odbornou školu Euroškolu obor Ekonomika a cestovní ruch v České Lípě. Už jako dítě snila o tom stát se učitelkou, i přestože sama o sobě říká, že není talent na hudební a výtvarnou výchovu, což je nezbytnou součástí studia pedagogiky. Snažila se vystudovat jiný obor, který by posléze mohla vyučovat. Po maturitě začala studovat na Vysoké škole obchodní v Praze. Studium ukončila z finančních důvodů. Poté se rozhodla najít si práci a ušetřit na studium sociální pedagogiky a dálkově ji vystudovat. Avšak netušila, že najít práci bude takový oříšek.
Po ukončení studia se zaregistrovala na úřadu práce, kde strávila půl roku. I přes každodenní odesílání životopisů a absolvování různých pohovorů se zdálo nemožné najít si práci. Kamkoliv přišla, tam byla vyžadována praxe, kterou samozřejmě jako absolventka nemohla mít. Jednoho dne jí byla doručena pozvánka týkající se setkání na úřadu práce. Tam se dozvěděla, že je vytvořen nový projekt pro absolventy do 30 let. Dle tohoto absolvuje roční stáž ve firmě. Bez váhání se do tohoto projektu přihlásila a již po 14 dnech byla pozvána na pohovor do vzdělávací agentury - na pozici asistentky jednatele. Na pohovor bylo pozváno více uchazečů, ale Nikola toto výběrové řízení vyhrála, což jí dalo naději, poté i práci.
V této agentuře pracuje již půl roku a je velice spokojena. Nyní se stala konzultantkou pro vzdělávací akreditované kurzy. Čím déle pracuje na této pozici, tím více si uvědomuje, jak je vzdělání v této době důležité. V rámci vzdělávacích kurzů se setkává i s uchazeči o zaměstnání. A vidí, že alespoň pomocí těchto kurzů, získají lidé větší šanci uplatnit se na trhu práce. Když se dozvěděla, že se její zaměstnavatel zapojil do pilotního ověřování Ekonom práce a i ona bude této pilotáže součástí, byla ráda, že si rozšíří své znalosti v tomto oboru. 

Hlavním důvodem zapojení do pilotáže bylo, že vědomosti, které získá, využije nejen v současném povolání, ale i v budoucnu. Tato tématika, Ekonomika a účetnictví, pro ni nebyla cizí, jelikož tento obor vystudovala na střední škole. Také ji uklidňovalo to, že kdyby měla s probíranou látkou nějaký problém, mohla se kdykoliv obrátit na babičku či matku, které se v tomto oboru pohybují. Výuka probíhala každé pondělí a středu během dopoledne. Zpočátku se probíraly druhy smluv. Nebylo obtížné zapamatovat si náležitosti DPP a DPČ a nebyl to pro nikoho problém. Ale pak přišel kámen úrazu „hledání v zákoníku práce“. Po zjištění, že téměř nikdo neměl s tímto zkušenosti, byly první hodiny věnovány ZP a orientaci v něm. Díky ochotě lektorky se tímto úsekem nakonec všichni úspěšně prokousali. Zjištění, že orientace v zákoníku práce není tak obtížná a že se zde dají najít všechny potřebné informace, bylo pro účastníky kurzu skvělé. Když už se zdálo, že nejtěžší věc byla za nimi, přišly na řadu výpočty mezd a vyúčtování pracovních cest. Během výuky měli všichni k dispozici notebooky a data projektor, čehož paní lektorka využila a k tištěným materiálům připravila také prezentace, které vedly k lepšímu pochopení látky. Aby nikdo z nich výpočty nezapomněl, připravila si pro ně na začátek výuky krátký test. Velikým přínosem bylo také to, že se této pilotáže zúčastnila paní účetní, která výuku obohatila o cenné zkušenosti z praxe, takže nakonec se s tím všichni poprali. 

Poslední den výuky byl samozřejmě věnován doladěním nejasností a přípravě na závěrečnou zkoušku, která se skládala z části písemné, praktické a ústní. Čas utíkal jak voda a najednou tu byl den „D“. Již od rána byla Nikola nervózní a těšila se, až bude mít vše za sebou. Připadalo jí to jako druhá maturita. Z písemné části neměla žádné obavy, jelikož se domnívala, že je perfektně připravena. Praktická část se týkala fiktivní firmy a vytvoření smluv pro zaměstnance. Jako poslední byla ústní část, ze které měla největší obavy. Avšak jak se ukázalo, vše zvládla na jedničku díky perfektní přípravě od lektorky.
Díky kolektivu, který pilotáž obohatil o spoustu cenných informací a také zábavy, byla ráda, že se mohla zapojit. Kurz Ekonom práce, by doporučila každému, jelikož zkontrolovat si svoji mzdu či vytvořit pracovní smlouvu není v dnešní době od věci. Prostě jak říká, účetnictví nemusí být nuda!