Ve víně jsou vedle pravdy občas i splněné sny

30. 5. 2015

Když se pan Petr Bibr z Otrokovic rozhodl stát vinařem, hodně lidí v okolí nevěřícně kroutilo hlavou. Vždyť vinařství je od pradávna spojeno s malebnými kopečky jižní Moravy, na jejichž slunných stráních se táhnou vinice, počínaje Boršicemi a konče Mikulovem. 
Pan Bibr měl svůj sen, který si však dokázal splnit, protože nejen lidé ze Slovácka jsou milovníky vína a vášnivými degustátory. I Petr miluje víno a velmi rád je i vyrábí u sebe doma, ve sklepě v půldomku v Otrokovicích, kde žije se svou manželkou a dětmi. Víno také degustuje, zúčastňuje se degustačních akcí v okolí a hodnotí vína v soutěžích.
Petr pracuje nedaleko svého bydliště jako technický ředitel ve společnosti zabývající se výrobou světelné reklamy, LED aplikací a 3D prvků v architektuře a designu. Od svého kolegy se dozvěděl o možnosti zvýšit si své dosavadní zkušenosti o teoretickou a praktickou výuku v kurzech pro vinohradníky a vinaře, které pořádá Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), zaštítěný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Evropskou unií. Petr neváhal a na kurz se s nadšením přihlásil. Učební plán pro profesní kvalifikaci Vinohradník - vinař sestával ze čtyř modulů po cca 50 - 70 hodinách, v nichž praktická výuka tvořila dvoutřetinový podíl délky výuky.
Petr po absolvování čtyřmodulové výuky popsal, že probíhala formou prezentací, přednášek, praktických ukázek, a dále nácvikem a tréninkem dovedností, praktickým cvičením a také pozorováním a diskuzemi s lektorem. Ukončena byla zkouškou dle standardu Národní soustavy kvalifikací. 
Petra jen mrzí, že součástí zkoušky nebyla i zkouška před autorizovanou osobou, která už ale není z fondů EU a ČR hrazena, jako tomu je u celého kurzu. Podle Petra byl přístup lektora na velmi profesionální úrovni jak teoretické, tak i praktické. Celkově  kurz splnil Petrova očekávání a cíle, stal se pro něho hodnotnou investicí do budoucnosti. Petr v něm také poznal nové lidi, kteří sdílejí stejnou vášeň pro vinařství. 
Kladně účastník hodnotí i praktickou stránku výuky a kvalitní technické vybavení pro individuální pracovní aktivity spojené s výukou ve vinicích i sklepech. Kurz probíhal mimo pracovní dobu a podle Petra byly délka a časový harmonogram odpovídající pro získání potřebných vědomostí. 
Petr věří, že ačkoliv vinohradnictví v jeho regionu není běžné, vinařství se může dařit i zde, na pomezí Valašska, Slovácka a Hané. Dalším jeho cílem je zdokonalit se v hodnocení vín, a proto velmi vážně uvažuje, že se zapojí do profesní kvalifikace Hodnotitel vín. Po celou dobu mu byla oporou jeho rodina a několik blízkých přátel. Ví už o dalších zájemcích, které pro tento kurz nadchl a kteří by jej také rádi absolvovali.