Zaměstnavatel ji motivoval, nabídl i lepší mzdu

5. 6. 2015

Osmatřicetiletá Iveta Faktorová pracuje již 8 let jako pradlena ve školní prádelně v Českých Budějovicích. Pro tuto práci nesplňuje potřebnou kvalifikaci, je totiž vyučená jako prodavačka textilu. Celých dlouhých osm let přemýšlela, jakým způsobem si doplnit kvalifikaci bez několikaletého studia, na které jednoduše nemá čas.
Nakonec ji k tomu dovedl zaměstnavatel, když vznesl požadavek na zvýšení kvalifikace i přesto, že dokud nesplňuje kvalifikaci, zaměstnavatel na ní ušetří peníze, protože jí krátí určitým procentem mzdu. Svým přístupem ji motivoval, nabídl jí i lepší osobní ohodnocení a finanční odměnu. 
Díky Mgr. Divišové – metodičce pro celoživotní vzdělávání - se pak Iveta dověděla o možnosti doplnit si kvalifikaci pomocí Národní soustavy kvalifikací, tzn. udělat si certifikát v oboru Pracovník provozu prádelny.    Shodou okolností na její škole probíhala pilotáž tohoto kurzu, takže dostala možnost a nabídku se této pilotáže zúčastnit. 
Hned jak ji paní Divišová oslovila, Iveta souhlasila. Byly jí vysvětleny veškeré okolnosti a podmínky účasti a Iveta si uvědomila, že bude mít větší perspektivu a konkurenceschopnost na trhu práce a získá nové cenné poznatky v oboru. Dokonce si pohrávala s myšlenkou začít soukromě podnikat a vytvořil si podnikatelský záměr.
V kurzu Pracovník provozu prádelny, při realizaci závěrečné zkoušky, na ni měl pozitivní vliv zájem některých angažovaných osob, např. hodnotitelů a metodičky o profesi a práci pradlen. Ne zrovna blahodárně na ni ale působila účast nezávislých posuzovatelů ze strany zaměstnavatelů. Bohužel svoji pozici pojali velmi striktně, nehumánně. Možná chtěli působit profesionálně, ale nepříjemně narušili atmosféru zkoušky. 
Naopak velmi příjemná spolupráce byla s průvodci před pilotáží Pracovníka provozu prádelny. Poskytli dostatečné množství informací k průběhu kurzu i ke zkoušce. A právě tím ji motivovali. Dále velmi povzbuzovali i psychicky, zvyšovali sebevědomí a sebedůvěru. Pomáhali při vyplňování přihlášky do kurzu i při formulování údajů do životopisu. Lektor se všem věnoval dostatečně, dokázal předat praktické zkušenosti, věnoval se účastníkům i individuálně.

Zaměstnavatel Ivetu při účasti na kurzu velmi podporoval, tzn. uvolňoval ji z práce. Nabídl jí i možnost kariérního postupu, což jí dodávalo další energii ve velmi náročném skloubení práce s výukou. Stejně tak jí pomohli i podporující rodina a přátelé, překážky se pak překonávaly úplně samy. 
Iveta kurz i zkoušku zvládla a v současné době realizuje svůj podnikatelský záměr. Má objednané zedníky k přepažení a rozdělení jedné místnosti v jejím domě na sušárnu, prádelnu a žehlírnu (místnost je veliká 20 x 20 m) a na zavedení vodního odtoku kvůli pračce. Pracovní dobu si naplánovala zatím pouze na víkendy, dle zájmu a poptávky si ji postupně bude upravovat. 
Momentálně pracuje na tvorbě atraktivních webových stránek, kde bude zaznamenána právě pracovní doba, spektrum a náplň poskytovaných služeb. Nechá si udělat několik fotografií své osoby při práci v prádelně, v sušárně a v žehlírně a vytvořit i videoklip s upoutávkami.
Prací a pílí se dostala tam, kam chtěla, a stačilo jedno odvážné rozhodnutí a nepodceňovat se. Nyní, s hromadou plánů a nedostatkem času, pracuje, co to jde, aby si splnila všechno, co si zadala.