Ze zahradnice optičkou

17. 4. 2015

Paní Dagmar žije už 19 let se svou dcerou, maturantkou, která studuje Obchodní akademii, v Ostravě v Moravskoslezském kraji. Pracovala od svých 17 let jako zahradnice, pak prodávala v prodejně květin, v papírnictví, knize i v bytovém textilu.
Kvůli vážné nemoci o práci přišla a náhodou se od souseda dozvěděla o možnosti účasti v chystaném kurzu Optik pro brýlovou techniku. Nabídka ji zaujala, protože práce v oční optice se jí zdála být zajímavá.  To, co ji na práci přitahovalo, byla komunikace se zákazníky, práce v čistém prostředí a každodenní poradenská služba zákazníkům ve výběru brýlových obrub a dioptrických čoček. Rozhodla se, že se do kurzu přihlásí.
Začátek kurzu byl pro ni těžší než pro ostatní účastníky, protože zpočátku nerozuměla výrazům používaným v optice, ale díky přístupu lektorek vše brzy pochopila. Ráda poslouchala poznatky od ostatních kurzistů, kteří pracovali nebo pracují v očních optikách, ale nemají požadované vzdělání. Ač sama brýle nenosí, po zvládnutí teoretické části se těšila na to, až se naučí zabrušovat brýlové čočky do vybraných brýlových obrub. Nejvíce ji zaujala praktická část výuky, kde se seznamovala s různými přístroji, které se v optice používají. Naučila se základům zábrusů čoček, rozeznat typy čoček, poradit zákazníkovi ve výběru brýlových obrub i brýlových čoček minerálních či plastových.

I když pro ni byl kurz časově náročný kvůli její nemoci, navštěvovala ho pravidelně a vědomosti poctivě vstřebávala. Byla ráda, že měla to štěstí absolvovat výuku zcela zdarma, což se dneska moc „nenosí“. Na závěrečnou zkoušku se připravovala poctivě, i mimo hodiny v kurzu. „Pilovala“ teorii i praktickou část, protože chtěla uspět, což se jí také povedlo.
V rámci kurzu neshledala žádnou neužitečnou činnost, všechny považuje za důležité a prospěšné pro práci v oboru Optik pro brýlovou techniku. V optických laboratořích měla všechny potřebné přístroje a nástroje k dispozici - a taky je využívala. Práci lektorek hodnotí kladně, v případě nepochopení učiva se jí vždy některá z nich individuálně věnovala.

Věří, že získané vědomosti a dovednosti použije v budoucnu v nové práci, kterou se snaží najít. Během kurzu získala kontakty na zaměstnavatele a bude se jim snažit své nově nabyté vědomosti nabídnout. S jedním z nich již má smluvený pohovor. Plánuje získat výuční list a věří, že s jeho pomocí získá práci v regionu. Rozhodla se, že kurz nabídne i své kamarádce, která je už delší dobu v evidenci pracovního úřadu.

Paní Dagmar při studiu podporovala její dcera a ona zase bude na oplátku podporovat ji při blížící se maturitní zkoušce.