Zelená je dobrá

25. 4. 2015

Pavlovi je 23 let, žije v Jindřichově Hradci a v současnosti pracuje jako údržbář zeleně. O pilotním ověřování kurzu Greenkeeper v rámci projektu UNIV 3 získal informace na webových stránkách Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy v Benešově. Pravidelně stránky sleduje s cílem využít případných nabídek vzdělávání dospělých. K tomu má několik dobrých důvodů:
Obává se případné ztráty zaměstnání. Protože v okruhu 20 km od jeho bydliště se nachází dokonce tři golfová hřiště, vidí zde pracovní příležitost na pozici greenkeepera.
V současném zaměstnání pečuje o 4 000 m2 okrasné travní plochy a doposud postrádal teoretické znalosti, které doplní a ucelí praktické zkušenosti. 
Sleduje vývoj greenkeepingu v ČR a je si vědom skutečnosti, že stále narůstající počet hřišť vyžaduje svoje odborníky. 
Pavel se netají tím, že od pilotního ověřování kurzu Greenkeeper očekával mnohé. A navzdory omezené hodinové dotaci mu kurz skutečně poskytnul potřebné teoretické i praktické podklady pro vykonávání funkce greenkeepera. Krátce po absolvování kurzu by si sice netroufl samostatně vést údržbu a provoz osmnácti jamkového hřiště (to by ponechal headgreenkeeperům), ovšem získal reálnou představu o veškerých činnostech, které péče o golfový areál zahrnuje a také si je prakticky osvojil. 
Pavel si také uvědomil, že hodnocení stavu a péče o okrasný parkový trávník jsou diametrálně odlišné od činnosti greenkeepera. Přesto dokáže i v současném zaměstnání uplatnit řadu získaných znalostí a zkušeností. Absolvováním kurzu získal také větší jistotu, že v budoucnu nebude muset čelit nezaměstnanosti. 
Před zahájením kurzu se Pavel setkal s průvodcem a absolvoval vstupní pohovor pro uznání některých kompetencí. Průvodce mu vysvětlil, co jej v rámci pilotního ověřování čeká, představil se také vedoucí kurzu PO, se kterým po celou dobu průběhu kurzu komunikoval. Toto úvodní setkání považoval za velmi přínosné – získal konkrétní představu o obsahu kurzu, realizaci výuky, spolu s ostatními účastníky si prohlédl učebny a pracoviště (školní zahradu, cvičné golfové hřiště, halu mechanizace). A potom už naprosto věděl, do čeho jde. Motivaci zvnějšku nepotřeboval, o činnosti greenkeepera se sám chtěl dozvědět co nejvíce. 
Komunikace v průběhu kurzu byla naprosto bezproblémová, případné nejasnosti bylo možné s vedoucím kurzu kdykoli řešit formou mailu nebo telefonicky. 
Největším přínosem kurzu bylo pro Pavla zjištění, kdo je vlastně greenkeeper a jak by mělo vypadat hřiště vzorně vedené jeho rukou. Ovládá hru golfu a na hřištích se pohyboval již dříve, ale nyní byl překvapen, co všechno řádná údržba a provoz obnáší. Na školním hospodářství VOŠ a SZeŠ Benešov v Pomněnicích se nachází prostorné cvičné hřiště, na kterém vše viděl na vlastní oči a kde mohl získávat praktické dovednosti. Po absolvování teoretické výuky probíhala právě zde práce se speciální mechanizací a vybavením – seč jednotlivých částí hřiště vřetenovými sekačkami a travním malotraktorem, vertikutace, aerifikace, topdressing, stírání rosy, závlaha trávníku řízená ovládacím panelem apod. Účastníci kurzu zde připravovali a s pomocí simulovaných roztoků aplikovali přípravky pro ochranu rostlin a průmyslová hnojiva pro jednotlivé části hřiště. Naučili se také identifikovat hlavní a vedlejší travní druhy a poznávat fyziologické poruchy, choroby a škůdce trávníku a také připravit hřiště na hru, tedy vyznačit jej pomocí barevných kolíků, upravit pískové překážky, umístit herní kameny. Pokud se jedná o speciální mechanizaci, nedílnou součástí výuky byla často náročná údržba a seřízení strojů.
Vzhledem k tomu, že pod vedením zkušených odborníků si bylo možné vyzkoušet a osvojit opravdu všechny činnosti, které k práci greenkeepera patří, byla pro Pavla výuky v rámci kurzu nedocenitelná. Nikdy neměl jinou příležitost se něčemu podobnému naučit.
Výuka probíhala řádně dle harmonogramu a naštěstí ji příliš nekomplikovalo ani počasí. Vzhledem k nižšímu počtu účastníků vynikl příjemný osobní přístup lektorů, s dostatečným prostorem pro dotazy nebo opakování problematických částí učiva. Pavel neměl žádné potíže ani s uvolňováním ze zaměstnání, zaměstnavatel ho v dalším vzdělávání podporuje. Je si vědom toho, že tato skutečnost se nemusí týkat každého, přesto by obdobné vzdělávání doporučil svým přátelům a známým. 
Závěrečné zkoušky se Pavel nejprve obával, protože znalostí a dovedností, které má greenkeeper ovládat, je velmi mnoho. Také prezentace těchto znalostí a dovedností před komisí není jednoduchá. V týdnu před zkouškou se ale účastníci sešli k opakování všech tematických okruhů a znovu si připomněli specifika prací na golfovém hřišti. Zkoušku pak všichni účastníci zvládli bez obtíží. V průběhu 6 hodin každý z účastníků předvedl přípravu substrátů, výsadbu okrasných dřevin, hodnocení stavu trávníku na jednotlivých částech golfového hřiště, zakládání trávníku výsevem, stírání rosy, sečení trávníku různými typy žacích strojů, aerifikaci, topdressing, vertikutaci, nastavení závlahy na ovládacím panelu, přípravu postřikové jíchy a aplikaci pesticidu a také přípravu hřiště na hru (osazení hracích kamenů, úpravu pískových překážek, vytyčení pomocí barevných kolíků, vrtání jamek). V dílčích částech zkoušky kladli hodnotitelé účastníkům také teoretické otázky, které se týkaly např. údržby a seřízení speciální mechanizace, výpočtů koncentrace postřikové jíchy, identifikace travních druhů apod. 
V tentýž den po absolvování zkoušky získal Pavel i jeho kolegové certifikát o úspěšném absolvování kurzu a spolu se zkušební komisí všichni zhodnotili průběh celého kurzu a zhlédli pořízenou foto a videodokumentaci. Vyměnili si kontakty také se sociálními partnery, kteří se na zkoušku dostavili, a naplánovali další setkání při akcích pořádaných Svazem greenkeeperů ČR.